Film in Serbia
• OBUKE ZA NEZAPOSLENE ZA POTREBE FILMSKE INDUSTRIJE
OBUKE ZA NEZAPOSLENE ZA POTREBE FILMSKE INDUSTRIJE
OBUKE ZA NEZAPOSLENE ZA POTREBE FILMSKE INDUSTRIJE
Vesti

OBUKE ZA NEZAPOSLENE ZA POTREBE FILMSKE INDUSTRIJE

OBUKE ZA NEZAPOSLENE ZA POTREBE FILMSKE INDUSTRIJE

Nacionalna služba za zapošljavanje prepoznala je potrebe za zapošljvanjem u filmskoj produkciji usled rasta obima poslovanja sektora i u svoj katalog obuka za nezaposlene prema potrebama poslodavaca uvrstila obuke za tehničare scene, rasvete, kamere, knjigovodstvo na filmu i pozicije VFX generalista, kao početnu obuku za buduću specijalizaciju u oblasti produkcije vizuelnih efekata, animacije i 3D kompjuterski generisane slike.

Srpska filmska asocijacija u konzorcijumu sa Mokrogorskom školom menadžmenta, članovima Crater VFX Trening centra, revizorskom kućom Crowe RS i rental kućama, izvodi obuke za gore navedena zanimanja sa ciljem pružanja obuka sa preporukama za buduće zapošljavanje i širenje baze filmskih radnika u Srbiji.

Obuke su namenjene nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji NSZ-a. Obuke su besplatne i  u trajanju od 3 meseca, a da biste ih iskoristili potrebno je da se prijavite kod svojih savetnika u opštinskim filijalama.

Konsultujte sajt NSZ za kompletne informacije o programu obuka za potrebe filmske industrije. 

Rok za prijave i održavanje info dana na kome će biti predstavljen program i upoznavanje kandidata zakazan je za 24.10. u filijali Beograd na Gundulićevom vencu 22-24.

***NOVI INFO DAN za obuke za tehničare kamere, rasvete i scene održaće se 6.11. u filijali Beograd na Gundulićevom vencu 22-24.

Spisak filijala NSZ putem kojih možete stupiti u kontakt sa svojim savetnicima kako biste se prijavili za 24.10. se nalazi na linku

 

nsz-logo

OBUKE ZA NEZAPOSLENE ZA POTREBE FILMSKE INDUSTRIJE

Nacionalna služba za zapošljavanje prepoznala je potrebe za zapošljvanjem u filmskoj produkciji usled rasta obima poslovanja sektora i u svoj katalog obuka za nezaposlene prema potrebama posloda ...

CGA BELGRADE: Sudar najvećih digitalnih kreativaca 16. i 17. novembra u Beogradu

CGA BELGRADE: Sudar najvećih digitalnih kreativaca 16. i 17. novembra u Beogradu

Srpska filmska asocijacija u sinergiji sa Crater VFX Trening Centrom i portalom VFX Serbia po drugi put organizuje konferenciju CGA Belgrade 16. i 17. novembra 2018, posvećenu spoju digitalne umetnosti i kompjuterske grafike na čijem uspehu radi zajednica od preko 12 studija članova SFA. U Jugoslovenskoj kinoteci okupiće se na jednom mestu neka od najznačajnijih svetskih imena iz industrije vizuelnih efekata, animacije, gejminga i digitalnih umetnosti po čemu je ovo jedinstveni događaj u regionu sa ambicijama da postane stalna platforma za umrežavanje artista, studija, producenata i svih zainteresovanih za kompjutersku grafiku i animaciju.

Nakon što je prošle godine prva CGA Belgrade konferencija privukla više od petsto posetilaca, za drugo izdanje pripremili smo još bogatiji sadržaj kroz najzanimljivije spojeve filmske, gejming i IT industrije.  Glavni program konferencije, koji će se tokom oba dana održavati u velikoj sali Kinoteke, obuhvata više od petnaest predavanja, panela i prezentacija jednako zanimljivih profesionalcima, studentima, ali i onima koji razmatraju da preusmere svoju profesiju ka industriji kompjuterske grafike.

Najveća zvezda ovogodišnje CGA Belgrade konferencije biće Majk Sejmour (Mike Seymour), osnivač VFXGuide-a i ambasador tehnološkog razvoja kompjuterske animacije, čiji su onlajn kursevi i tutorijali bili polazna tačka za generacije artista širom sveta. Uz njega će svoje iskustvo o radu na prošlogodišnjem filmskom hitu “Blejd Raner 2049“ podeliti Šahin Tusi (Shahin Toosi), dok će Viktor Peres (Victor Perez) govoriti o tome kako se iskustva koja je stekao na filmskim serijalima kao što su “Ratovi zvezda“ i “Hari Poter“ mogu primeniti na projektima sa znatno manjim budžetom. Rame uz rame sa brojnim inostranim predavačima iz akademskog i industrijskog sveta naći će uspešni srpski studiji i frilens artisti koji će predstaviti projekte realizovane u saradnji sa svetkim gigantima iz filmskog sveta, advertajzinga, gejming industrije…

Ljubitelji virtuelne realnosti biće u prilici da uplove u iskustva kreirana od strane digitalnih umetnika i produkcijskih studija i direktno u virtuelnom okruženju se prošetaju kroz najveće domaće VFX studije. Uz sve to, CGA Belgrade konferencija ove godine otvara priliku za susret  regrutera iz studija Framestore, Pixomondo i Cinesite koji će se u Beogradu upoznati sa domaćim talentima i razmeniti ideje o projektima na kojima trenutno rade, kao i o mogućnostima za potencijalnu saradnju.

Paralelno sa glavnim programom CGA Belgrade održaće se dve radionice: VFX Production Management Workshop namenjen producentima u VFX-u koji vodi Endrju Brasington(Andrew Brassington) iz londonskog Escape Studios, dok će nakon konferencije biti organizovana peta radionica programa Film Skills Academy posvećena usavršavanju Tehničkih direktora za program Maya (Maya Techincal Director) i namenjena usavršavanju programskih jezika i arhitekturi softvera Maya uz vođstvo nekadašnjeg inženjera Dream Works studija Sergueia Kalentchouka iz Njujorka.

Konferenciju najavljuje tizer video “Awakening”, čija je originalna ideja inspirisala saradnju preko 14 studija članova SFA.

Podršku organizaciji pružile su najveće domaće postprodukcijske kuće, kao i vodeće svetske softverske kompanije: Autodesk, Foundry, Chaos Group, Epic Games. Konferencija je dobila institucionalnu podršku Austrijskog kulturnog foruma, Amabasade Kanade u Beogradu i Španske agencije za promociju kulture kao i podršku Vlade Republike Srbije u okviru Programa za unapređenje biznis kapaciteta u IT sektoru, koji se sprovodi u saradnji sa UNDP. CGA Belgrade se održava pod pokroviteljstvom kabineta predsednice Vlade Republike Srbije, u saradnji sa njenim Savetom za kreativne industrije, a u okviru platforme “Srbija stvara – Serbia Creates“ koja ima za cilj da predstavi Srbiju kao kreativnu, inovativnu i digitalnu zemlju.

https://vimeo.com/295867022

eventbrite-2160x1080

CGA BELGRADE: Sudar najvećih digitalnih kreativaca 16. i 17. novembra u Beogradu

Srpska filmska asocijacija u sinergiji sa Crater VFX Trening Centrom i portalom VFX Serbia po drugi put organizuje konferenciju CGA Belgrade 16. i 17. novembr ...

USVOJEN NOVI PRAVILNIK O ULAGANJIMA U OBLASTI KULTURE KOJA SE PRIZNAJU KAO RASHOD

USVOJEN NOVI PRAVILNIK O ULAGANJIMA U OBLASTI KULTURE KOJA SE PRIZNAJU KAO RASHOD

Ministarstvo kulture i informisanja je donelo novi Pravilnik o ulaganjima u oblastima kulture koja se priznaju kao rashod (u daljem tekstu: „Pravilnik“) koji je 19. oktobra 2018. godine objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 78/2018, a koji se odnosi na ulaganja u oblasti kulture uključujući i kinematografsku delatnost, koja se priznaju kao rashod u iznosu od najviše 5% ukupnog prihoda u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. 

Ulaganja se mogu vršiti u pravna lica koja su taksativno navedena u Pravilniku, odnosno u ustanove kulture, umetnička udruženja, fakultete, akademije, umetničke škole i druga domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje delatnosti iz oblasti kulture, i to:

  • zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika (91.03);
  • delatnost biblioteka i arhiva (91.01);
  • delatnost muzeja, galerija i zbirki (91.02);
  • umetničko stvaralaštvo (90.03);
  • proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih programa i televizijskih programa (59.11);
  • snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike (59.20);
  • izdavanje knjiga, časopisa, i druge izdavačke delatnosti (58.1);
  • delatnosti botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata (91.04).

S navedenim u vezi, neophodno je da se izdaci po osnovu ulaganja u oblasti kulture dokumentuju tako da se nedvosmisleno može utvrditi predmet ulaganja, korisnik ulaganja, kao i da su uložena sredstva primljena i upotrebljena na način propisan Zakonom. U zavisnosti od predmeta ulaganja, kao dokaz može služiti npr. odluka organa društva o ulaganju, ugovor, otpremnica, dostavnica, izvod banke, izveštaj o korišćenju uloženih sredstava, izjava korisnika ulaganja o nameni korišćenja za predmetna davanja, pri čemu, napominjemo da u svakom konkretnom slučaju nadležni poreski organ ceni da li su ispunjeni uslovi za priznavanje rashoda propisani Zakonom.

Namera nadležnih organa prilikom definisanja zakonskih odredbi na opisan način bila je da poboljšaju uslove za razvoj kinematografije, te da podstaknu producente da proizvode filmove u našoj zemlji. Ovim je načinjen značajan korak u razvoju filmske industrije i privlačenju investicija u filmske projekte.

Autor: Vladimir Deljanin, Senior Tax Manager Crowe RS Advisory

screen-shot-2018-01-15-at-15-54-49

USVOJEN NOVI PRAVILNIK O ULAGANJIMA U OBLASTI KULTURE KOJA SE PRIZNAJU KAO RASHOD

Ministarstvo kulture i informisanja je donelo novi Pravilnik o ulaganjima u oblastima kulture koja se priznaju kao rashod (u daljem tekstu: „Pravilnik“) koji je 19. oktobra 2018. godine objavlj ...

Snimate u Srbiji – Da li vam je potrebna boravišna dozvola?

Snimate u Srbiji – Da li vam je potrebna boravišna dozvola?

Poslednjih godina Srbija ulaže velike napore kako bi podstakla razvoj filmske industrije, te kako bi privukla strane producentske kuće da snimaju u Srbiji. Kao rezultat pomenutog, početkom 2018. godine, Vlada Srbije je udvostručila budžet za investicije u filmsku industriju u Srbiji usvajanjem Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo. Međutim, najveća novina u tom smislu odnosi se na unapređenje položaja stranaca koji su članovi autorskih ili glumačkih ekipa, a koji su angažovani radi snimanja audiovizuelnog dela u Srbiji.

Jedna od pozitivnih promena je da, stranci koji su članovi autorskih ili glumačkih ekipa više ne moraju da imaju radnu dozvolu kako bi snimali na teritoriji Srbije. Međutim, ukoliko je planirani period snimanja duži od 90 dana, stranci ipak moraju da dobiju odobrenje za privremeni boravak u Srbiji. Ovo je značajna olakšica imajući u vidu da je postupak odobrenja privremenog boravka u Srbiji jednostavniji i efikasniji od postupka pribavljanja radne dozvole.

Sa druge strane, nedavne izmene Zakona o strancima i podzakonskih akata u vezi sa odobrenjem privremenog boravka nisu mnogo doprinele ubrzanju ili olakšanju postupka odobrenja privremenog boravka. Pored podnošenja obavezne dokumentacije stranac koji je član autorske ili glumačke ekipe mora da dokaže osnovanost svog boravka u Srbiji. Naše iskustvo pokazalo je da u većini slučajeva dovoljno da stranac dokaže da je član autorske ili glumačke ekipe – ovo se može učiniti dostavljanjem ugovora koji to potvrđuju angažovanje autora od strane producenta audio-vizualnog dela i dokazom o upućivanju autora, člana autorske i glumačke ekipe u Srbiju radi realizacije projekta. Međutim, važno je imati u vidu da inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave za strance koji obrađuje predmet ima pravo da zatraži i dostavljanje dodatne dokumentacije.

Četiri nedelje nakon podnošenja zahteva, Uprava za strance će strancu koji je član autorske ili glumačke ekipe odobriti privremeni boravak na period koji ne može biti duži od godinu dana. Ukoliko snimanje potraje duže od godinu dana privremeni boravak može se obnoviti na isti vremenski period.

Imajući u vidu značajno smanjenje administrativnih procedura koje se tiču stranih članova autorskih ili glumačkih ekipa zajedno sa drugim podsticajima za filmsku industriju, može se očekivati da će Srbija postati još atraktivnija destinacija za međunarodnu filmsku produkciju.

Ovaj članak sastavljen je u informativne svrhe i ne može se smatrati pravnim savetom. Ukoliko želite dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate naše članove:

Marija Oreški Tomašević, Partner

SOG / Samardžić, Oreški & Grbović aod

marija.oreski@sog.rs

Nevena Milošević, Associate

SOG / Samardžić, Oreški & Grbović aod
nevena.milosevic@sog.rs

newcomer-lapaglia-emote

Snimate u Srbiji – Da li vam je potrebna boravišna dozvola?

Poslednjih godina Srbija ulaže velike napore kako bi podstakla razvoj filmske industrije, te kako bi privukla strane producentske kuće da snimaju u Srbiji. Kao rezultat pomenutog, početkom 2018. ...

100 SNIMAJUĆIH DANA SA INDIJSKIM FILMSKIM PRODUKCIJAMA

100 SNIMAJUĆIH DANA SA INDIJSKIM FILMSKIM PRODUKCIJAMA

Produkcijske kuće iz Indije se sve češće odlučuju za Srbiju i Beograd, kada je u pitanju odabir lokacija za snimanje. 2018. godina bila je rekordna za srpske produkcijske kuće angažovane na velikom broju projekata realizovanih za indijsko tržište. Zahvaljujući uvođenju bezviznog režima i povećanju procenta podsticaja Ministarstva privrede za snimanje na 25 posto, Srbija je postala nova najpoželjnija destiacija za indijske filmske stvaraoce. Od juna do avgusta su na različitim lokacijama u Beogradu u kontinuitetu snimana dva indijska filma čije je zahtevne produkcije Clockwork Film Production servisirao sa velikim uspehom. Reč je o filmovima Uri i Chekka Chivantha Vaanam.

Posle uspešne saradnje koju je ostvario sa Clockwork Filmom tokom snimanja filma Into the Wild, renomirani filmski reditelj Mani Ratman se vratio u Srbiju zbog svog novog akcionog trilera Chekka Chivantha Vaanam (Crimson Red Sky). Ovaj film okuplja veliki broj glumaca, a među njima su i Arun Vijay , koji igra glavnu ulogu, i Arvind Swami, Silambarasan, dok ženski deo glumačke ekipe čine Jyothika, Aishwarya Rajesh… Producenti filma su Mani Ratnam i produkcijske kuće Madras Talkies i Lyca Productions, a muziku je kao i za sve Ratmanove filmove komponovao A. R. Rahan. Snimanje je započeto u februaru, na obodima Čenaja, a završeno u junu u Srbiji, uz produkcijsku podršku Clockwork Filma, produkcijske kuće kojoj je ovo već druga saradnja sa Ratmanom, jednim od internacionalno najnagrađivanijih indijskih reditelja. Premijera u Indiji je održana 29. septembra 2018. kada je prikazana i sinhronizovana-Telugu verzija, Nawab, a film se kvalifikovao i za program podsticaja Ministarstva privrede za snimanje u Srbiji.

Požarevac i Stara planina ispostavili su se kao idealne lokacije za snimanje ambiciozne bolivudske ratne drame Uri, u čijem centru zbivanja je vojni napad  na indijske vojnike 2016. godine koji je trajao 11 dana, tokom koga indijska vojska uzvraća udarac. Film je sniman po scenariju i u režiji debitanta Aditye Dhara i produkciji Ronnija Screwvale. Njihov rad u Srbiji, koji je trajao dva meseca (jedan deo filma je snimljen u Indiji) uspešno je završen zahvaljujući već provereno dobroj saradnji između srpskih filmskih ekipa i Ministarstva odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije. Setovi koji su pravljeni za Uri zahtevali su gradnju i intervencije domaćih scenografa kako bi verno prikazali teritoriju Indije, Mijanmara i Kašmira, a angažovani su i kaskaderi iz Azije, Evrope i sa Tajlanda, i čak 600 statista. Uri je i dalje u procesu postprodukcije, a usluge izvršne produkcije i ovoga puta pružio je iskusni tim iz Clockvork Film Production, koji se na indijskom tržištu pokazao kao pouzdan partner i koji u prethodnom periodu broji čak 100 snimajućih dana raspoređenih na četiri projekta i angažovanje 400 članova srpskih ekipa i 700 statista za potrebe snimanja indijskih filmova. Poput Crimson Red Sky, i film Uri se kvalifikvao za program podsticaja Ministarstva privrede.

Ovakav uspeh Clockwork Filma, nagovestio je i film Soorma, čija je premijera održana u julu. U pitanju je biografska drama zasnovana na životu hokejaša Sandeepa Singha, koji je proveo dve godine u invalidskim kolicima, u režiji jednog od najtalentovanijih mlađih reditelja u Indiji Shaada Alija i produkciji Sony Pictures Networks India i Clockwork Filma – za delove filma snimane u Srbije. Hokejaša Sandeepa Singha, paralizovanog od posledica povreda u pucnjavi u kojoj je slučajno učestvovao, igra zvezda indijskog filma Diljit Dosanjh. Lokacije u Beogradu i Novom Sadu bile su idealne za snimanje Singhovog oporavka u Evropi, a uspostavljena je i uspešna saradnja sa Paraolimpijskim komitetom Srbije zahvaljujući kojoj je na filmu angažovano preko 30 srpskih  paraolimpijaca. Kako bi proslavili uspeh koji su ostvarili u proteklih godinu dana, Clockwork Film organizuje specijalnu projekciju filma Soorma za Film Friendly partnere, krajem oktobra 2018. u Jugoslovenskoj kinoteci.

Ipak, nisu samo filmske lokacije i evropski duh privukli indijske producentske kompanije da uđu u partnerstvo sa srpskim kolegama. Druga oblast saradnje je VFX za bolivudsku produkciju i blokbastere. Srpski VFX studiji već dugo uspešno sarađuju sa indijskim tržištem advertajzinga u isporuci VFX radova, ali su se tek nakon uspeha filma Bahubali 2: The Conclusion, otvorila vrata za mnoge nove projekte koji su zahtevali visoke standarde i kreativnu posvećenost konačnom izgledu, kada je oblast VFX-a u pitanju.

Predstojeća epska avantura Thugs of Hindoustan u kojoj igraju Aamir Khan, Katarina Kaif i Amitabh Bachchan u režiji Vijai Krišne Acharya i produkciji Yash Raj Films, je najnovije ostvarenje u kome je srpski tim iz Crater Studija angažovan da realizuje akcione scene i veličanstvene morske borbe u stilu Pirata sa Kariba. Portfolio filmova za američko tržište, učinio je Crater Studio specijalistima za simulacije vode, pa su svojom stručnošću uspeli da daju doprinos onim segmentima Thugs-a vezanim za stvaranje CG morskih stena, simulaciju vode i uništavanje brodova u sceni zasede.

Još jedan značajan projekat na kome je Crater Studio učestvovao je dugo očekivan sequel Enthirana pod naslovom 2.0, sniman u saradnji sa nekoliko istočnoevropskih studija, kome su dali finalni doprinos takođe u sceni zasede.

 

dcmi0450

100 SNIMAJUĆIH DANA SA INDIJSKIM FILMSKIM PRODUKCIJAMA

Produkcijske kuće iz Indije se sve češće odlučuju za Srbiju i Beograd, kada je u pitanju odabir lokacija za snimanje. 2018. godina bila je rekordna za srpske produkcijske kuće angažovane na ...

Belgrade Escape – Završeno snimanje prvog kineskog filma snimanog u Srbiji

Belgrade Escape – Završeno snimanje prvog kineskog filma snimanog u Srbiji

Beograd nastavlja da opravdava status jedne od najatraktivnijih lokacija za snimanje u ovom delu Evrope. Krajem avgusta završeno je snimanje filma Belgrade Escape (Bekstvo iz Beograda), prvog kineskog igranog filma realizovanog u Srbiji, u saradnji produkcijske kuće Emote Productions iz Beograda i Broken Star Films iz Pekinga. Zahvaljujuci uvođenju bezviznog režima između Kine i Srbije kao i ugovorom o saradnji u domenu filma i kulture potpisanog izmedju Ministarstva kulture i informisanja sa Ministarstvom za kulturu grada Pekinga Srbija postaje sve atraktivnija evropska destinacija za rastuću kinesku filmsku industriju. Film je jedan od projekata koji će ove godine biti korinik podsticaja u okviru programa Ministarstva privrede.

Film je režirao debitant Wang Zhongyan, a glavne uloge tumače zvezda kineskog filma Endrju Kai Lin i poznati srpski glumac Dragan Mićanović. Iako je ostatak glumačke podele iz Kine, svi članovi ekipe iza kamera, kojih je bilo oko 70, su iz Srbije, što čini ukupno 105 ljudi u timu. U filmu su zastupljeni srpski, kineski i engleski jezik. Snimanje je trajalo oko tridesetak dana, tokom jula i avgusta, samo u Beogradu, i to uglavnom na lokacijama u centru, u starom delu grada, kao i u Studentskom gradu, na Novom Beogradu.

Reditelj filma Wang Zhongyan istakao je da je izabrao Beograd za snimanje upravo zbog njegovog  istočnoevropskog duha i atmosfere, dobre geografske pozicije i povoljnih uslova za snimanje, a stilski će se oslanjati na velikane kineskog akcionog filma, kao i na savremene holivudske filmove. Inače, žanrovski, ovo je kombinacija akcionog filma, komedije i melodrame. 

“Ova zemlja je raj za snimanje filmova. Srbija i Beograd imaju bogatu istoriju, ljudi su strastveni i maštoviti, puni energije. Filmske ekipe poštuju svoj posao i vole film, iskusni su, profesionalni i odgovorni,  i bili su sjajni partneri u ovom projektu – kako meni, kao reditelju, tako i celoj autorskoj ekipi. Zapravo, svako snimanje je kao bitka – ne samo da treba da izaberete bojno polje, već i vojnike kojima verujete. Beograd je mesto na kome vredi opet voditi ovakvu bitku”, kaže Wang.

Zanimljivo je da je glavni glumac, Endrju Lin, popularan u svojoj zemlji po ulogama u akcionim filmovima, karijeru započeo kao masker, šminker i a bavio se i specijalnim efektima, što ga je odvelo u Holivud. Poslednjih 20 godina snima u Kini, Hong Kogu i na Tajvanu. Jedan od najpoznatijih filmova u kojima je učestvovao, svakako je “Čovek sa gvozdenim pesnicama”, iz 2012. godine sa Raselom Krouom i Lusi Liju.

Producenti ovog filma su već obišli nove lokacije, a pozitivno iskustvo sa snimanja filma Belgrade Escape, najavljuje naredne projekte iz Kine koji će u budućnosti biti snimani u Beogradu.

Prošle godine, Beograd je poslužio kao inspiracija za dokumentarni film “Where the Sava Flows” po scenariju i u režiji poznate Šangajske spisateljice Chen Danyan, poznatije kao Madam Chen. Film je realizovan u produkciji Tang Media Partners, Shanghai Media Group i Vision Team-a iz Beograda, a prikazuje neke od tada aktuelnih događaja (izložba Živeo život), ljude koji rade u najznačajnijim institucijama kulture (Muzej savremene umetnosti, izdavačka kuća Prosveta), dok su beogradske ulice inspirisale Madam Chen da njima provoza motor i tako snimi neke uzbudljive kadrove glavnog grada. Premijera filma očekuje se 2019. godine na Shanghai International Film Festival.

Srpska filmska asocijacija nedavno je pripremila dvojezični vodič za snimanje u Srbiji namenjen kineskom tržištu.

belgrade_escape_bts-14

Belgrade Escape – Završeno snimanje prvog kineskog filma snimanog u Srbiji

Beograd nastavlja da opravdava status jedne od najatraktivnijih lokacija za snimanje u ovom delu Evrope. Krajem avgusta završeno je snimanje filma Belgrade Escape (Bekstvo iz Beograda), prvog kine ...

ODRŽANA DEVETA GODIŠNJA SKUPŠTINA SFA

ODRŽANA DEVETA GODIŠNJA SKUPŠTINA SFA

U četvrtak 19. jula 2018. u hotelu Crowne Plaza održana je deveta godišnja Skupština Srpske filmske asocijacije. Tom prilikom predstavljen je rad SFA u prethodnih godinu dana, kao i mnogobrojne aktivnosti i projekti u domenu promocije, edukacije i razvoja industrije u kojima je SFA učestvovala.

Medju najznačajnijim projektima izdvojene su četiri fam ture organizovane za predstavnike italijanskih, indijskih, britanskih i američkih produkcijskih kuća, zajedničko predstavljanje na tržistu Indije sa Filmskim centrom Srbije i pokretanje konferencije Computer Graphics and Arts Belgrade (CGA Belgrade) i jačanje domaće industrije vizuelnih efekata.

U 2017. i 2018. SFA je dobila 12 novih članova: SKA Team, Production House, AK Marić Mujezinović/Kinstellar, WaveForm 10, Cash Back Imo, Familiy Film, FAME Solutions, Fried Studio, HELIVIDEO, Bunker VFX, Saint Ten i Atlas Security.

Nakon izlaganja izvršne direktorke Milice Božanić usledila je diskusija među prisutnim članovima, tokom koje su se izdvojile dve teme kojima će biti posvećena najveća pažnja i u narednom periodu: unapređenje programa podsticaja Ministarstva privrede za snimanje u Srbiji kao i pojačanje marketinga i promocije Srbije, sa rastom fokusa ka dalekim tržištima na kome imamo prednost bezviznog režima, poput Kine i Indije.

Članovi su potom glasali za novi Upravni odbor SFA, koji će se posebno posvetiti realizaciji svih navedenih tema. Upravni odbor sa mandatom 2018/2019 izglasan je u sledećem sastavu:

Marko Jocić (Viktorija Film), Miloš Đukelić (Red Art Workshop), Alek Conić (Clockwork Film Production), Vuk Marjanović (Cyber Few Good Men), Goran Đikić (Media Plus), Dragan Đurković (Vision Team), Barbara Sandić Štetić (PFI Studios), Ivan Pribićević (DigitalKraft) i Nemanja Mihajlović (Hotel Crowne Plaza)

Na prvom sastanku Upravnog odbora za predsednika je izabran Dragan Đurković, dok će funkciju  potpredsednika obavljati Alek Conić.

Marketing materijali predstavljeni tokom Skupštine dostupni su na SFA Issuu nalogu

U druženju nakon Skupštine članovima asocijacije pridružili su se partneri sa kojima SFA ima dugogodišnju saradnju: DHL, ACB Osiguranje kao i kolege u procesu pristupanja asocijaciji.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

???????????????????????????????

ODRŽANA DEVETA GODIŠNJA SKUPŠTINA SFA

U četvrtak 19. jula 2018. u hotelu Crowne Plaza održana je deveta go ...

CGA Belgrade

CGA Belgrade

Srpski talenti u sferi novih tehnologija, koji su se velikom brzinom izdvojili na tržištu, i uspeh u oblasti vizuelnih efekata, video igara i digitalnih umetnosti podstakli su organizovanje manifestacjie koja pretenduje da postane vodeća u ovoj oblasti na Blakanu.

Konferencija Computer Graphics & Arts (CGA Belgrade) realizovana je na zajedničku inicijativu i  u organizaciji Srpske filmske asocijacije, Crater VFX Trening centra i VFXSerbia.com. CGA Belgrade je u potpunosti posvećena stvaranju platforme za umrežavanje profesionalaca koji se bave vizuelnim efektima za film, advertajzingom, gejmingom i virtuelnom realnošću, i dele afinitet prema digitalnim umetnostima, inovacijama i tehnologiji. Dvodnevna konferencija, koja je prvi put održana 24. i 25. novembra u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, ponudila je brojne panele, prezentacije i radionice na kojima su učestvovali vodeći industrijski profesionalci, a sve to pod pokroviteljstvom Autodeska i u partnerstvu sa Chaos Group and Foundry. Kao najavu i zagrevanje za CGA Belgrade 2018, koja će se održati u novembru, Crater VFX Trening centar organizovao je jednodnevne konferencije u Beogradu i Novom Sadu. Tom prilikom Kostadin Martić iz Spring Onion Studija održao je veoma zanimljivo predavanje, a poseban utisak ostavili su gosti – predstavnici Bottleship VFKS iz Sofije i Foundry and Escape Studios iz Londona. Sve prezentacije su dostupne na Youtube kanalu CGA Belgrade.

 

???????????????

CGA Belgrade

Srpski talenti u sferi novih tehnologija, koji su se velikom brzinom izdvojili na tržištu, i uspeh u oblasti vizuelnih efekata, video igara i digitalnih umetnosti podstakli su organizovanje manif ...

SRPSKI KASKADERI MEĐU NAJBOLJIMA U SVETU

SRPSKI KASKADERI MEĐU NAJBOLJIMA U SVETU

5. jun – Srpska kaskaderska agencija učestvovala je na Evropskom otvorenom prvenstvu za kaskadere u Moskvi, koje je organizovala Međunarodna kasaderska akademija. Pored evropskih zemalja na prvenstvu su učestvovali i predstavnici Kine, Kolumbije i Irana sa kojima su naši kaskaderi već imali priliku da sarađuju. Nakon osvojenog prvog mesta pre četiri godine u Rusiji, srpski SKA tim iz Moskve je doneo dve zlatne medalje u disciplinama Grupno gorenje sa eksplozijom i Kooreografisane borbe, što ih je u ukupnom plasmanu postavilo na drugo mesto. Tim su činili Slaviša Ivanović, koordinator i vođa SKA tima, kaskaderi Dalibor Kostić i Borislav Bogodavac i stunt safety& rigger Milan Alavanja. Tom prilikom je našem najpoznatijem kaskaderu Slaviši Ivanoviću dodeljeno zvanje Akademika kaskaderskih veština i umetnosti koje, između ostalih, imaju i Džeki Čen, Dolf Lungren, Stiven Sigal, Mark Dekaskos, Arnold Švarceneger.

Lista projekata na kojima je Slaviša učestvovao kao kaskader i koreograf kaskaderskih borbi broji preko 100 domaćih i stranih projekata, a samo u poslednje dve godine četrdesetočlani SKA tim bio je angažovan na čak 24 projekta, čije svetske premijere tek očekujemo: “Anna” Luka Besona, rimejk “Pappillon” reditelja Majkla Noara, kao i triologija “Intrigo”, proslavljenog švedskog režisera skandinavskog noara Danijela Alfredsona. SKA tim postao je nezamenjiv na svim projektima koji se snimaju u Srbiji bilo da se radi o američkim ili indijskim akcionim scenama poput “Vivegama”. Sarađivao je sa najvećim imenima srpske i svetske kinematografije, kao što su Kevin Kostner, Pirs Brosnan, Džon Kjuzak, Džerard Batler, Rejf Fajns, Monika Beluči, Selma Hajek, Franko Nero, Pas Vega, Olga Kirilenko i mnogi drugi.

 

kaskaderi-1

SRPSKI KASKADERI MEĐU NAJBOLJIMA U SVETU

5. jun - Srpska kaskaderska agencija učestvovala je na Evropskom otvorenom prvenstvu za kaskadere u Moskvi, koje je organizovala Međunarodna kasaderska akademija. Pored evropskih zemalja na prven ...

Serbia Film Skills Academy počinje u maju

Serbia Film Skills Academy počinje u maju

Srpska filmska asocijacija započinje projekat Serbia Film Skills Academy – program treninga za usavršavanje u oblasti filmske produkcije i postprodukcije. Serija obuhvata šest treninga, osmišljenih tako da budu namenjeni početnicima, ali i onima sa određenim stažom u filmskoj industriji. Predavači će biti stručnjaci iz oblasti filma koji imaju veliko iskustvo u radu na međunarodnim produkcijama. Ovim projektom, SFA radi na stvaranju jednogodišnjeg programa obuke koji će biti platforma za kvalitetno i kontinuirano obrazovanje u filmskoj produkciji i širenje spektra ljudi obučenih za rad u filmskoj industriji.

Film Skills Academy 2018 će organizovati treninge u periodu od maja do avgusta, počevši sa najpopularnijim kursevima kao što su Movie Magic Scheduling and Budgeting i Menadžment lokacija. Menadžment produkcije i finansija na filmu su treninzi namenjeni producentima i ljudima koji već imaju iskustva u filmskoj produkciji. Kada je tehnički aspekt u pitanju, pored treninga za sektore kamere i scene, biće organizovan nov trening za tehničke direktore u postprodukciji i vizuelnim efektima. Metodologija će kombinovati predavanja, praktične demonstracije, projektne simulacije, grupni i individualni rad, kao i savetovanje sa iskusnim producentima koji će voditi treninge.

Prvi trening Movie Magic Scheduling and Budgeting biće održan od 21. do 25. maja u ICT HUB-u u Beogradu (Kralja Milana 10), a predavač će biti iskusni producent Brajan Donovan. Kurs planiranja i budžetiranja dizajniran je da pomogne sektoru režije i produkcije u pravilnom upravljanju vremenom i novcem tokom pripreme i snimanja filma. Osim upoznavanja sa funkcijama softvera, kurs obuhvata i praktične demonstracije, rad u malim timovima i individualno vođenje. Na kraju kursa polaznici će biti u potpunosti spremni da samostalno koriste Movie Magic za planiranje i formiranje procena troškova i upoređivanje različitih teritorija i programa podsticaja, sastavljaju izveštaje i prate troškove. Kurs jezika je engleski, a prijave traju do 16. maja putem online registracije ovde ili email-a trening@filminserbia.com.

Ostali treninzi koje možete da očekujete u okviru Film Skills Academy:

Menadžment lokacija i scouting – 15 – 17. jun 2018, tri dana

Tokom trodnevnog treninga dobićete detaljan uvid u značaj uloge skauta, zaduženja i odgovornosti koje se u procesu snimanja očekuju od asistenata i menadzera lokacija. Od ideje do logistike i detaljnog plana snimanja na lokaciji, trening pojašnjava formalne i praktične uloge koje uspešan skaut i menadzer lokacija ispunjava.

Racunovodstvo i finansije na filmu – jun 2018, 4 dana

Ukoliko već imate iskustva u računovodstvu i radu sa finansijama, ovaj kurs je prava prilika da svoje znanje uspešno primenite na oblast filma i naučite sve o upravljanju troškovima i zahtevima koji stoje pred filmskom produkcijom – uspostavljanje tima, ispunjavanje očekivanja finansijera, vrste izveštavanja, način praćenje troškova, pravni aspekti i tokovi novca.

Menadžment filmske produkcije – jul 2018, 5 dana

Trening u okviru koga ćete savladati veštine neophodne za obavljanje posla izvršne produkcije, i ulogu koju ona ostvaruje između producenta i reditelja. Poseban fokus biće na organizacionim aspektima planiranja i pripreme produkcije tokom snimanja u studijskim uslovima.

Rasveta, kamera i scena- jul 2018, 5 dana

Trening će vam pružiti veštine potrebne za rad u tehničkom aspektima kamere, scene i rasvete. Nakon ove obuke moći ćete da se bez poteškoća snalazite na svakom setu.

Tehnički direktor za vizuelnih efekata (VFX) – avgust 2018, 5 dana

Petodnevni trening u okviru koga će iskusni VFX artisti imati priliku da steknu znanja neophodna za zahtevnu poziciju tehničkog direktora i unapređenje pipeline-a u okviru studija za vizuelne efekte i kompjutersku animaciju baziranih na Maya-i.

Treninzi su namenjeni:

Filmskim radnicima sa iskustvom u svim oblastima produkcije koji žele da unaprede svoju karijeru ili promene sektor u kome rade
Frilens saradnicima filmskih produkcija koji žele da postanu stalni deo filmske ekipe
Asistentima, pomoćnicima i koordinatorima sektora koji se spremaju da preuzmu odgovornije pozicije u okviru produkcije
Studentima četvrte godine fakulteta i apsolventima, koji žele da prodube praktična znanja i steknu veštine koje će im omogućiti brže uključivanje u rad sa medjunarodnim produkcijama
Datum i mesto preostalih treninga biće sukcesivno objavljivani prema kalendaru treninga. Pozivamo sve zainteresovane da već sad obave predregistraciju i osiguraju svoje mesto na nekom od treninga. Treninzi su modularni i moguće je pohađati više od jednog treninga.

Projekat Serbia Film Skills Academy biće realizovan u saradnji SFA i njenih partnera, prateći potrebe i zahteve industrije i članova SFA-a, i u skladu sa povećanim prisustvom inostranih produkcija koje snimaju u Srbiji zahvaljujući uvedenim podsticajima od 25 posto. Zajednička saradnja nam omogućava da koordinišemo niz veoma različitih treninga i disciplina od izuzetnog značaja za veliki deo svake filmske ekipe. Kroz jedinstvenu tačku komunikacije kreiramo i organizujemo različite kurseve relevantne za firme iz sfere filmske produkcije, obrazovne institucije i univerzitete, a istovremeno ukazujući na različita moguća zanimanja potrebna filmskoj industriji, što je važno ne samo za diplomce već i za one sa iskustvom u ovoj oblasti.

Projekat Film Skills Academy 2018 podržan je od strane UNDP i zahvaljujući tome, univerzalna kotizacija za svaki od treninga biće iznosiće 150 EUR.

Kompletna lista treninga i poziv za registraciju pratite u sekciji Treninzi i događaji. Da biste redovno dobijali obaveštenja o treninzima Film Skills Academy prijavite se na našu mejling listu ovde.

Rana registracija i detaljne informacije o predstojećim treninzima dostupni su putem e-maila trening@filminserbia.com.

Projekat je podržan od strane UNDP.

 

film-skills-academy-logo-rgb

Serbia Film Skills Academy počinje u maju

Srpska filmska asocijacija započinje projekat Serbia Film Skills Academy – program treninga za usavršavanje u oblasti filmske produkcije i postprodukcije. Serija obuhvata šest treninga, osmiš ...