Film in Serbia
• Snimate u Srbiji – Da li vam je potrebna boravišna dozvola?

Snimate u Srbiji – Da li vam je potrebna boravišna dozvola?

Snimate u Srbiji – Da li vam je potrebna boravišna dozvola?

Poslednjih godina Srbija ulaže velike napore kako bi podstakla razvoj filmske industrije, te kako bi privukla strane producentske kuće da snimaju u Srbiji. Kao rezultat pomenutog, početkom 2018. godine, Vlada Srbije je udvostručila budžet za investicije u filmsku industriju u Srbiji usvajanjem Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo. Međutim, najveća novina u tom smislu odnosi se na unapređenje položaja stranaca koji su članovi autorskih ili glumačkih ekipa, a koji su angažovani radi snimanja audiovizuelnog dela u Srbiji.

Jedna od pozitivnih promena je da, stranci koji su članovi autorskih ili glumačkih ekipa više ne moraju da imaju radnu dozvolu kako bi snimali na teritoriji Srbije. Međutim, ukoliko je planirani period snimanja duži od 90 dana, stranci ipak moraju da dobiju odobrenje za privremeni boravak u Srbiji. Ovo je značajna olakšica imajući u vidu da je postupak odobrenja privremenog boravka u Srbiji jednostavniji i efikasniji od postupka pribavljanja radne dozvole.

Sa druge strane, nedavne izmene Zakona o strancima i podzakonskih akata u vezi sa odobrenjem privremenog boravka nisu mnogo doprinele ubrzanju ili olakšanju postupka odobrenja privremenog boravka. Pored podnošenja obavezne dokumentacije stranac koji je član autorske ili glumačke ekipe mora da dokaže osnovanost svog boravka u Srbiji. Naše iskustvo pokazalo je da u većini slučajeva dovoljno da stranac dokaže da je član autorske ili glumačke ekipe – ovo se može učiniti dostavljanjem ugovora koji to potvrđuju angažovanje autora od strane producenta audio-vizualnog dela i dokazom o upućivanju autora, člana autorske i glumačke ekipe u Srbiju radi realizacije projekta. Međutim, važno je imati u vidu da inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave za strance koji obrađuje predmet ima pravo da zatraži i dostavljanje dodatne dokumentacije.

Četiri nedelje nakon podnošenja zahteva, Uprava za strance će strancu koji je član autorske ili glumačke ekipe odobriti privremeni boravak na period koji ne može biti duži od godinu dana. Ukoliko snimanje potraje duže od godinu dana privremeni boravak može se obnoviti na isti vremenski period.

Imajući u vidu značajno smanjenje administrativnih procedura koje se tiču stranih članova autorskih ili glumačkih ekipa zajedno sa drugim podsticajima za filmsku industriju, može se očekivati da će Srbija postati još atraktivnija destinacija za međunarodnu filmsku produkciju.

Ovaj članak sastavljen je u informativne svrhe i ne može se smatrati pravnim savetom. Ukoliko želite dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate naše članove:

Marija Oreški Tomašević, Partner

SOG / Samardžić, Oreški & Grbović aod

marija.oreski@sog.rs

Nevena Milošević, Associate

SOG / Samardžić, Oreški & Grbović aod
nevena.milosevic@sog.rs