Hello
Film in Serbia
• Naši partneri

Cinema City

Udruženje Cinema City posvećeno je razvoju i promociji urbane umetnosti i kulture, sa posebnim fokusom na film i kreativne industrije. Kroz brojne projekte, Cinema City nastoji da ostvari ciljeve koji se ogledaju u promociji i razvoju domaće kinematografije, novih medija i kreativnih industrija, edukaciji i promociji mladih, talentovanih umetnika i filmskih autora, umrežavanju profesionalaca iz sveta kreativnih industrija radi jačanja pozicije domaće umetničke scene, kao i uspostavljanju  regionalne i međunarodne saradnje sa sličnim institucijama i manifestacijama u Evropi i regionu.

Jedan od najznačajnijih projekata Udruženja je Cinema City internacionalni filmski festival koji se održava u Novom Sadu. Cinema City IFF nastao je na konceptu grada-festivala i razvio se u manifestaciju koji svojim obimom, filmskim programom i uglednim gostima iz zemlje i sveta nastoji da ide u korak sa svetskim kinematografskim i kulturološkim trendovima.

Na više od 10 lokacija u Novom Sadu, Cinema City IFF svake godine prikaže više od 100 filmova svetske i domaće kinematografije, ugosti neke od najznačajnijih filmskih profesionalaca iz zemlje i sveta. Festivalske programe godišnje poseti više od 50.000 posetilaca. Glavnu okosnicu filmskog programa festivala čine selekcija „Nacionalna klasa” koja prikazuje najnovija ostvarenja domaće kinematografije, selekcije posvećene najboljim filmovima koji dolaze sa prestižnih svetskih i regionalnih festivala, kao i brojni revijalni programi. Cinema City je naročito posvećen negovanju mladih talenata, kroz ozbiljne edukativne programe i mesta za promociju u okviru „Up to 10.000 bucks“ programa i selekcija baziranih na konceptu prvog ili drugog filma.

cc_color

Cinema City

Udruženje Cinema City posvećeno je razvoju i promociji urbane umetnosti i kulture, sa posebnim fokusom na film i kreativne industrije. Kroz brojne projekte, Cinema City nastoji da ostvari ciljeve k...

DHL – internacionalna logistička kompanija

DHL je globalni lider u transportnoj i logističkoj industriji. Svojim korisnicima pruža usluge međunarodnih ekspres isporuka, prevoza robe avionom, kamionom, brodom i vozom, kao i prilagođene i specijalizovane špedicije. DHL je prisutan u više od 220 zemalja i teritorija širom sveta, što ga čini najinternacionalnijom kompanijom na svetu. Sa svojih 300.000 zaposlenih nudi korisnicima vrhunski kvalitet usluga koje će zadovoljiti sve njihove potrebe.
U Srbiji je prisutan od 1983. godine. Prevozi dokumente i robu pouzdano i na vreme, od vrata do vrata; nudi Import Express usluge koje podrazumevaju preuzimanje pošiljke sa bilo kog mesta u svetu i transport do Srbije, uključujući usluge carinjenja i dostave; vrši i lokalnu distribuciju i logistiku. DHL je kroz razvijenu saradnju sa filmskom industrijom prepoznao potrebe filmskih profesionalaca, te stekao bogato iskustvo i na tom polju. S ponosom nudi članovima Srpske filmske asocijacije popust od 35% za sve pošiljke iz Srbije.
Za više informacija kontaktirajte ivan.beljic@dhl.comili posetite sajt   www.dhl.rs.

dhl_rgb

DHL – internacionalna logistička kompanija

DHL je globalni lider u transportnoj i logističkoj industriji. Svojim korisnicima pruža usluge međunarodnih ekspres isporuka, prevoza robe avionom, kamionom, brodom i vozom, kao i prilagođene...

FDU

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu predstavlja najznačajniju instituciju umetničkog dramskog obrazovanja u Srbiji. Ova eminentna ustanova visokoškolskog obrazovanja, umetnosti i kulture mesto je na kome se formiraju kriterijumi u oblasti dramskih umetnosti. To je ujedno i škola iz koje su potekli naši najznačajniji stvaraoci i koja je time značajno doprinela visokom nivou pozorišta, filma, radija i televizije na celokupnom južnoslovenskom kulturnom prostoru.
Kontinuitet i šezdeset petogodišnja tradicija, vrhunski nastavni programi i najugledniji profesori, izuzetni uslovi studiranja i tehničke mogućnosti čine od Fakulteta dramskih umetnosti najzanimljiviju i najpoželjniju visokoškolsku instituciju u našoj zemlji.

logo_fdu

FDU

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu predstavlja najznačajniju instituciju umetničkog dramskog obrazovanja u Srbiji. Ova eminentna ustanova visokoškolskog obrazovanja, umetnosti i kulture mesto...

Kongresni Biro Srbije

Kongresni Biro Srbije osnovan je maja 2007 godine kao deo Turističke organizacije Srbije. Cilj Biroa je da poboljša imidž Srbije i razvije njenu kongresnu industriju koja važi za kvalitetnu po pitanju servisa i proizvoda. Sa oko 50 partnera  i snažom promocijom zemlje na najznačajnijim globalnim sajmovima kongresnog turizma, Kongresni biro je zauzeo vodeću ulogu u celom regionu. Kongresni biro Srbije i Srpska filmska asocijacija koegzistiraju u zajedničkim stremljenjima u promociji  srpskog Brenda i Srbije kao destinacije, razvojem kapaciteta i kvaliteta usluga kao što su hoteli, iznajmljivanje automobila i drugih resursa.

logo_scb

Kongresni Biro Srbije

Kongresni Biro Srbije osnovan je maja 2007 godine kao deo Turističke organizacije Srbije. Cilj Biroa je da poboljša imidž Srbije i razvije njenu kongresnu industriju koja važi za kvalitetnu po pi...

NALED

NALED je jedina poslovna asocijacija koja u svom članstvu okuplja predstavnike sva tri sektora društva - kompanije, opštine i NVO, koji zajedno rade na poboljšanju uslova za lokalni ekonomski razvoj i poslovanje u Srbiji. Jedinstvenost NALED-a ne ogleda se samo u raznovrsnoj strukturi članova, već i u činjenici da je, osim članskog udruženja, NALED i organizacija civilnog društva (NVO).

NALED sprovodi različite projekte i na taj način svojim članovima pruža dodatne vrednosti. Za sve što ulože u NALED članovi dobijaju dvostruko više, jer je prihod od članarine pokriven jednakom vrednošću donatorskih sredstava. Od osnivanja (2006.) do danas, NALED-u je pristupilo preko 160 članova, među kojima su najuspešnije kompanije, opštine i NVO u Srbiji. Institucije Vlade Republike Srbije i međunarodne organizacije čine preko 30 institucionalnih partnera koji podržavaju aktivnosti NALED-a.

logo_naled1

NALED

NALED je jedina poslovna asocijacija koja u svom članstvu okuplja predstavnike sva tri sektora društva - kompanije, opštine i NVO, koji zajedno rade na poboljšanju uslova za lokalni ekonomski raz...

Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije je nezavisna, savremena i odgovorna nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih privrednika koja svoju tradiciju, iskustvo, znanje i stručnost stavlja u službu najboljeg interesa svojih članica i srpske privrede. Kreiranje prepoznatljivosti Srbije kao zemlje tržišne ekonomije, investicionih mogućnosti, otvorenih granica, spremne da se na konkurentan način uključi u evropske tokove naše je suštinsko opredeljenje.

Vek i po tradicije komorskog sistema Srbije i razgranata komorska mreže koja obuhvata šesnaest regionalnih i dve pokrajinske komore, komoru grada i devet predstavništava u inostranstvu, garant su efikasne primene mehanizama podrške privredi i privrednicima kroz svoje delatnosti.

logo1pks_20131122_125719

Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije je nezavisna, savremena i odgovorna nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih privrednika koja svoju tradiciju, iskustvo, znanje i stručnost stavlja u slu...

RSEDP2

Regionalni društveno-ekonomski program razvoja (RDEPR) je projekat koji finansira EU, čiji je cilj pružanje strateške i operativne podrške Regionalnim razvojnim agencijama i podsticanje da one preuzmu istaknutu ulogu i unaprede svoje kompetencije u procesu regionalnog razvoja, te postanu pouzdani partneri u sprovođenju planova i programa regionalnog razvoja interesnih grupa kako na nivou zajednice tako i na državnom nivou.

RDEPR2, kao deo finansiranja iz IPA programa EU, takođe vrši koordinaciju i praćenje ukupno 32 projekta koji su dobili sredstva bespovratne pomoći za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 12 miliona evra finansijske pomoći EU.

Naša misija je da ojačamo kapacitete u Srbiji za izradu i sprovođenje politike ravnomernog teritorijalnog društveno-ekonomskog razvoja u kontekstu pristupanja EU.

rsedp2_logo-eu-beli

RSEDP2

Regionalni društveno-ekonomski program razvoja (RDEPR) je projekat koji finansira EU, čiji je cilj pružanje strateške i operativne podrške Regionalnim razvojnim agencijama i podsticanje da one p...

Srpska asocijacija snimatelja SAS

Srpska asocijacija snimatelja je neprofitno, umetničko, strukovno i edukativno udruženje gradjana koje okuplja vodeće direktore fotografije u Srbiji. Ciljevi Asocijacije su unapređenje umetničkog stvaralaštva, širenje kulture vizuelne komunikacije i poboljšanje okruženja i profesionalnih standarda u kojima stvara srpska kinematografija.
Srpska asocijacija snimatelja je početkom marta na sednici u Talinu u Estoniji primljena u IMAGO, Evropsku Federaciju direktora fotografije, kao 39. član. Prijem SAS je zasnovan na usaglašenosti kriterijuma i normativnih akata primenjenih pri osnivanju Srpske asocijacije sa Evropskim normama u toj oblasti, kao i ostvarenih rezultata u radu.

sas-logo-glavni1_20131122_142306

Srpska asocijacija snimatelja SAS

Srpska asocijacija snimatelja je neprofitno, umetničko, strukovno i edukativno udruženje gradjana koje okuplja vodeće direktore fotografije u Srbiji. Ciljevi Asocijacije su unapređenje umetničko...

Turistička organizacija Srbije TOS

Delatnost TOS-a je usmerena ka poziciranju turističkog proizvoda Srbije na domaćem i inostranim tržištima i turističkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen geostrateški položaj, istorijski, kulturni i prirodni identitet.

U cilju jedinstvenog sprovođenja turističke informativno-propagandne delatnosti, uključivanja turističkog prostora Srbije u evropske turističke itinerere i jačanje bilateralne saradnje u oblasti razvoja turizma, TOS je prisutan na svim većim svetskim sajmovima turizma, sarađuje sa drugim nacionalnim turističkim organizacijama i drugim međunarodnim, regionalnim i strukovnim turističkim asocijacijama. TOS je član sledećih međunarodnih organizacija: Evropska turistička komisija (ETC), Dunavska turistička komisija (DTC), Dunavski centar za kompetenciju (DCC), Međunarodna asocijacija Transromanika, Evropsko udruženje turističkih autobusera (RDA) i ICCA.

Pored delovanja na međunarodnom planu, TOS u saradnji sa turističkim organizacijama gradova i opština i ostalim turističkim subjektima radi na unapređenju turističke ponude Srbije i stvaranju pozitivnog stava stanovništva prema turizmu Srbije i njihovom okretanju domaćim turističkim centrima, čime se stvaraju osnove za usmeravanje i podsticanje razvoja turizma kao dela društveno-ekonomskog razvoja Republike.

srbija_lat_logo_20131122_135420

Turistička organizacija Srbije TOS

Delatnost TOS-a je usmerena ka poziciranju turističkog proizvoda Srbije na domaćem i inostranim tržištima i turističkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen geostrate...

ULUPUDS

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) jedinstvena je društvena, vanstranačka organizacija i dobrovoljno profesionalno Udruženje koje stvara ambijent za slobodno delovanje nezavisnih umetnika Srbije. Kroz delatnost ULUPUDS-a nezavisni umetnici Srbije ostvaruju prava kako u domenu stvaralaštva tako i unapređenja socijalno-pravnog statusa.
ULUPUDS okuplja najeminentnije umetnike (oko 1200 članova od kojih je 500 samostalnih umetnika) koji su grupisani u devet različitih sekcija: arhitektura, slikarstvo i grafika (primenjeno slikarstvo, primenjena grafika, ilustracija, karikatura, strip, konzervacija i restauracija), tekstil i savremeno odevanje, scenografija i kostimografija, dizajn (grafički, industrijski i vizuelne komunikacije), umetnička fotografija, keramika i staklo, vajarska sekcija i sekcija za teoriju, kritiku i istoriju umetnosti.

logo_ulupuds

ULUPUDS

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) jedinstvena je društvena, vanstranačka organizacija i dobrovoljno profesionalno Udruženje koje stvara ambijent za sl...

USAID Competitiveness Project

Srpska filmska asocijacija je osnovana 2009 uz podršku USAID Projekta za razvoj konkurentnosti (2007-2011) koja je bila ključna u procesu. Cilj projekta je bio da promoviše ekonomski rast kroz značajno povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji u vodećim sektorima rezultirajući u povećanju prodaje, izvoza, investicija i radnih mesta. Zahvaljujući pokazateljima studije sprovedene u 12 privrednih sektora Srbije, Projekat je identifikovao sektore sa najvecim potencijalom za medjunarodnu konkurentnost: ICT, turizam, film i produkcija, gradjvevinarstvo, auto delovi, prerada drveta i nameštaja, obnovljiva energija.

U okviru sektora filmske produkcije Projekat je razvio “Film in Serbia” promotivnu kampanju i vebsajt, pomogao osnivanje Srpske filmska asocijacije (Serbia Film Commission) usmerene na privlačenje medjunarodnih produkcija u zemlju i pomogao srpske produkcijske kuće u nastupima na najvažnijim sajmovima i razvijanju usluga.

logo_usaid

USAID Competitiveness Project

Srpska filmska asocijacija je osnovana 2009 uz podršku USAID Projekta za razvoj konkurentnosti (2007-2011) koja je bila ključna u procesu. Cilj projekta je bio da promoviše ekonomski rast kroz...

VFX Srbija

VFX Serbia je social media inicijativa i ima za cilj unapređenje komunikacije ljudi iz VFX i srodnih disciplina filmske industrije, kako u Srbiji tako i globalno. Ideja za VFX Serbia pojavila se pre nekoliko godina kao odgovor na potrebu profesionalaca za uvidom u stanje domaće VFX industrije i kao platforma za promociju iste. Cilj je da se oformi baza domaćih artista i studija, da se uključe srodne discipline i napravi jedna koherentna perspektiva domaće filmske i video produkcije i post-produkcije i predstavi zajednički kreativni potencijal. Kreiranje sajta je bilo logično rešenje s obzirom na lakoću pristupa, brzinu i  transparentnost informacija. vfxserbia.com proradio je avgusta 2012. godine i funkcioniše u sprezi sa najpopularnijim socijalnim platformama, pre svega VFX Serbia facebook stranom. Na projektu se u početku angažovalo petoro ljudi ali se vremenom taj broj povećao. U realizaciji mogu da učestvuju svi koji žele da se domaća VFX scena podigne na viši nivo. U planu su aktivnosti koje će iziskivati angažovanje nešto većeg broja ljudi i nadamo se da će mo uspeti privući pažnju profesionalaca koji bi svojim iskustvom i znanjem pomogli da ova inicijativa zaživi i preraste u nešto ozbiljnije.

vfxserbia_20140312_121509

VFX Srbija

VFX Serbia je social media inicijativa i ima za cilj unapređenje komunikacije ljudi iz VFX i srodnih disciplina filmske industrije, kako u Srbiji tako i globalno. Ideja za VFX Serbia pojavila se pre...