Hello
Film in Serbia
• Projekti

Projekat: “Pripremanje Podunavlja za glavnu ulogu u filmovima”

Srpska filmska asocijacija će do marta 2015. godine sprovoditi projekat kojim će promovisati gradove i opštine na Dunavu kao konkurentne destinacije za snimanje stranih filmova.

Cilj ovog projekta je da se u region Podunavlja privuku novi domaći i međunarodni filmski i televizijski poduhvati koji zapošljavaju lokalno stanovništvo, povećavaju profit i promovišu  kulturu, istoriju i prirodu mesta u kome se snima film.

Planirana je procena svih kulturnih, istorijskih, prirodnih i privrednih resursa u dunavskom regionu Srbije i formiranje baze podataka ne samo o dostupnim lokacijama za snimanja, nego i o relevantnim dobavljačima i institucijama. Ovim projektom će uz saradnju sa lokalnim vlastima biti utvrđene nadležnosti za iznajmljivanje lokacija i cenovnici, čime će realizacija filmskih projekata biti mnogo lakša, a profit za lokalnu privredu daleko izvesniji.

Projektne aktivnosti uključuju uvođenje i standardizaciju filmskih dozvola i procedura u opštinama, kroz angažovanje lokalnih vlasti, institucija i preduzetnika kako bi se taj proces olakšao. Projektni tim će u odabranim opštinama u Podunavlju proceniti potencijalne aktere i raditi sa njima na unapredjenju procedura za korišćenje mesta koja su identifikovana da imaju potencijal za snimanja.

Tokom celog projekta sprovodiće se promotivna kampanja za podizanje svesti o ogromnim mogućnostima koje pruža ova relativno nova industrija u Srbiji. Projektni tim će će okupiti i druge podunavske zemlje i organizovati regionalnu konferenciju koja će kreirati platformu za razmenu ideja, znanja i problema u vezi sa održivim razvojem i afirmacijom Dunava kroz film i filmsku produkciju. Srbija filmska asocijacija će takođe kreirati bazu podataka o lokacijama duž Dunava koji će ponuditi različite filmske lokacije, savete vrhunskih profesionalaca, informacije o snimanju, objektima i mogućnostima iznajmljivanja opreme, o komunikacijama i saobraćajnoj infrastrukturi, i svaku drugu pomoć koja je potrebna filmskim ekipama.

Projekat „Pripremanje Dunava  za glavnu ulogu ulogu u filmovima“ je finansiran od strane Evropske komisije i Austrijske razvojne agencije, a u Srbiji će ga do marta 2015. sprovoditi Srpska filmska asocijacija u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj - NALED,  filmskim festivalom Cinema City, upravom grada Smedereva i Turističkom organizacijom Srbije.

DOWNLOAD

big_download O Projektu

Projekat: “Pripremanje Podunavlja za glavnu ulogu u filmovima”

Srpska filmska asocijacija će do marta 2015. godine sprovoditi projekat kojim će promovisati gradove i opštine na Dunavu kao konkurentne destinacije za snimanje stranih filmova. Cilj o...