Film in Serbia
• Crater VFX Trening Centar

Crater VFX Trening Centar

crater-training-center-logo-crniCrater VFX Training Center je ogranak jednog od najuspešnijih regionalnih studija za izradu vizuelnih efekata za film i televiziju – Crater Studio. Prenošenjem veštine kreiranja vizuelnih efekta, Trening Centar pruža zainteresovanima praktično primenjivo znanje i priliku da vide kako ovaj posao zaista izgleda, odnosno da nauče da se specijalizuju, integrišu i sarađuju u radnom ambijentu u kome se stalno očekuju dobra rešenja. Cilj takve edukacije je da polaznici stvaraju vizuelne efekte visokog kvaliteta i na taj način budu konkurentni na globalnom tržištu. Od 2017, Srpska filmska asocijacija i Crater VFX trening centar, zajedno sa portalom VFX Serbia, uspešno organizuju internacionalnu Konferenciju kompjuterske grafike i digitalnih umetnosti CGA Belgrade.