Film in Serbia
• NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI SFA IZABRANO 11 ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI SFA IZABRANO 11 ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI SFA IZABRANO 11 ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

U utorak 1. juna 2021. Srpska filmska asocijacija održala je redovnu godišnju Skupštinu na kojoj je izabran i novi Upravni odbor. Do sada najbrojnija sednica Skupštine i koktel održani su u hotelu Crowne Plaza koji se kao dugogodišnji član Upravnog odbora postarao da prvo okupljanje i druženje članova nakon izbijanja pandemije prođe u bezbednim uslovima i svečanoj atmosferi.

Predsednik i potpredsednik SFA Dragan Đurković i Alek Conić pozdravili su okupljenje kolege sa rečima zahvalnosti na zajedničkom radu i doprinosu struktuiranju profesije u ozbiljnu industriju. Izvršna direktorka asocijacije Milica Božanić iznela je izveštaj o radu koji je obuhvatio period pre i posle pandemije, a jedan od glavnih zaključaka je da će Srbija po obimu produkcije u 2021. dostići obim iz 2019. godine što pokazuje visoku ekonomsku otpornost sektora. Među glavnim aktivnostima iz prošle godine istaknuti su donošenje Mеra zdrаvstvеnе zаštitе i prеpоruкa zа bеzbеdnо funкciоnisаnjе filmsкih prоduкciја, unapređenje digitalne komunikacije i servisa za bazu lokacija u okviru koga je po prvi put izrađen standardizovan ugovor o najmu lokacija u saradnji sa advokatskom kancelarijom SOG.

S obzirom na rastući broj članova, Skupština je na ovom zasedanju izglasala odluku o proširenju Upravnog odbora na 11 članova. Po jedan novi predstavnik zastupaće članove postprodukcije, kao i kategoriju ostalih filmskih saradnika i biznis partnera. Za novi Upravni odbor sa mandatom od godinu dana izabrani su:

 1. Alek Conić (Clockwork Film)
 2. Bogdan Petković (Emote Production)
 3. Marko Jocić (Viktorija Film)
 4. Vuk Marjanović (Cyber Few Good Men)
 5. Goran Đikić (Media Plus)
 6. Barabara Sandić – Štetić (PFI Studio)
 7. Dragan Đurković (Vision Team)
 8. Ivan Pribićević (Digital Kraft)
 9. Aleksandar Protić (MIR Media Group) – novo mesto u UO
 10. Milan Samardžić (Advokatska kancelarija SOG / Samardžić, Oreški & Grbović)
 11. Slaviša Ivanović (Srpska kaskaderska agencija) – novo mesto u UO   

Novi predsednik Upravnog odbora izabran na prvom zasedanju 8. juna 2021. je Bogdan Petković. Za potpredsednika je izabran Vuk Marjanović.