Hello
Film in Serbia
• Predstavljene ekonomske mere podrške privredi tokom epidemije

Predstavljene ekonomske mere podrške privredi tokom epidemije

Predstavljene ekonomske mere podrške privredi tokom epidemije

Ministarstvo finansija Republike Srbije je 31. marta predstavilo paket mera za podršku privredi, čija ukupna vrednost iznosi 5.1 milijardi evra. U pitanju su mere iz oblasti poreske politike, očuvanja likvidnosti privrede, direktne podrške privredi i pomoći svim punoletnim građanima. Usvajanje seta dokumenata koji će omogućiti realizaciju mera i dati odgovore na pitanja koja su se javila vezana za njihovu primenu, očekuje se u prvoj polovini aprila. One bi trebalo da budu primenjene i na sve firme i preduzetnike u audio-vizuelnom sektoru, pa se očekuje da ovo bude jedan od načina na koji će država pomoći i očuvanje filmske industrije. Naš član, Crowe RS napravio je pregled svih mera koje će biti usvojene i možete ih pogledati u nastavku teksta.

Kada je u pitanju poreska politika, mere koje će biti usvojene su:

 

  • Odloženo plaćanje poreza i doprinosa na zaradu za privatni sektor tokom trajanja vanrednog stanja – sa otplatom ovih obaveza otpočeće se najranije od 2021. godine uz mogućnost otplate na 24 mesečne rate;
  • Odloženo plaćanje akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu 2020. godine;
  • Davaoci donacija su oslobođeni obaveze plaćanja PDV-a.

U pogledu direktne pomoći privatnom sektoru, predviđena je pomoć preduzetnicima, mikro, malim i srednjim pravnim licima i to u vidu uplata pomoći u visini minimalne zarade, dok pomoć predviđena za velika pravna lica iznosi 50% neto minimalne zarade za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada.

Mere za očuvanje likvidnosti privrede biće realizovane kroz:

  • Program podrške privredi preko Fonda za razvoj (ovo se odnosi na preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica) – predviđena su sredstva u iznosu od 200 miliona evra;
  • Garantnu šemu za podršku privredi i to za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica. Ovaj vid podrške biće realizovan preko komercijalnih banaka, a ukupna vrednost garantne šeme je oko 240 milijardi dinara.

Kao mera podrške velikim pravnim licima pomenuto je uređenje regulative u vezi sa korporativnim obveznicima, kao jednom od načina finansiranja privrednih subjekata. Cilj ove mere jeste da se velikim pravnim licima omogući zaduživanje po povoljnijim uslovima. Dodatno, u javnosti se kao jedna od mera pominje i moratorijum na isplatu dividendi, ali nije poznato na koji način će ona biti primenjena.

Privredni subjekti koji su tokom trajanja vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja) i koji su privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja 15. marta neće moći da računaju na mere podrške.