Film in Serbia
• Pitanje: Gde su razlike između Srpske filmske asocijacije i Filmskog centra Srbije?

Pitanje: Gde su razlike između Srpske filmske asocijacije i Filmskog centra Srbije?

Odgovor: Uloga Srpske filmske asocijacije je potpuno odvojena i različita od uloge Filmskog centra Srbije. Srpska filmska asocijacija je fokusirana na ekonomski razvoj, naročito na mehanizam investiranja kroz strane filmske produkcije u Srbiji. Glavni cilj asocijacije je da stvori povoljnu klimu za investiranje inostranih produkcija koje time svoja ulaganja direktno slivaju u srpsku privredu. Sa druge strane, Filmski centar Srbije ima za cilj da omogući razvoj srpskih filmskih stvaralaca i njihovih filmskih ostvarenja, sa fokusom na nasleđe i kulturnu inicijativu. Pored različitih uloga ove dve institucije promovišu istu ideju a to je razvoj filma u Srbiji.