Film in Serbia
• Pitanje: Kako da ponudim svoju privatnu nekretninu kao filmsku lokaciju?

Pitanje: Kako da ponudim svoju privatnu nekretninu kao filmsku lokaciju?

Odgovor: Srpska filmska asocijacija vam stoji na raspolaganju da pomogne u promovisanju vaše lokacije pogodne za snimanje postavljanjem fotografija i opisa same lokacije na  našoj bazi www.filmlocationserbia.com .Molimo vas, obratite nam se na info@filminserbia.com