Film in Serbia
• Pitanje:Da li su srpske filmske ekipe pod okriljem sindikata?

Pitanje:Da li su srpske filmske ekipe pod okriljem sindikata?

Odgovor: Srpske filmske i televizijske ekipe nisu pod okriljem sindikata.