Film in Serbia
• Pravno savetovanje za članove Srpske filmske asocijacije

Pravno savetovanje za članove Srpske filmske asocijacije

 

Pravno savetovanje

Beograd, 19.decembar 2016.

Srpska filmska asocijacija je započela praksu pravnih savetovanja između članova produkcijskih kuća i članova advokatskih kancelarija. Zainteresovani će imati priliku da u narednom periodu prisustvuju savetovanjima koja će biti održana u saradnji sa advokatskim kancelarijama koje su se pridružile asocijaciji. Ovom inicijativom želimo da omogućimo podršku produkcijskim kućama u svim oblastima od filmske do advertajzing produkcije u pogledu pravnih okvira važnih za njihovo bolje poslovanje. Na ovaj način SFA namerava da poveća spektar usluga i podrške na koju članovi mogu da računaju istovremeno gradeći znanje i negujući modele dobre prakse na nivou profesije. Zaključci sa ovih sastanaka koristiće kao dalje smernice u radu asocijacije i zalaganje za bolje poslovno okruženje u domenu ne samo filmske produkcije već i čitavog sektora kreativnu industrije.

Prvo u nizu savetovanja održano je poslednjeg dana novembra sa temom „PDV tretman poslovne saradnje rezidentnih i nerezidentnih filmskih produkcija“. Advokatska kancelarija “VUK poreski advokati“ prezentovala je osnovne poreske zakone, članove I akte koji se tiču filmske produkcije a kroz razgovor sa prisutnim članovima diskusija je osim pravnih normi razmatrala specifičnosti konkretnih situacija sa kojima su se članovi susretali. Cilj ovog savetovanja je bio da se članovi upoznaju sa pravnim okvirom vezanim za filmsku produkciju i njen PDV tretman. Predstavnici advokatske kancelarije „Vuk Poreski advokati“ su savetovali, odgovorili na sva postavljena pitanja i razjasnili nedoumice koje su prisutni članovi imali.  

Nakon velikog odziva sa prvog pravnog savetovanja, Srpska filmska asocijacija u saradnji sa advokatskom kancelarijom SOG/Samardžić, Oreški, Grabović organizuje i drugo besplatno savetovanje koje će se održati 23. decembra 2016. godine sa početkom u 13 časova.  Tema drugog savetovanja biće „Autorska prava u filmskoj industriji i instrumenti njihove zaštite“.  Poseban fokus ovog savetovanja biće upravo zaštita od zloupotreba autorskih prava i intelektualne svojine.

Raspored održanih i novih pravnih savetovanja za članove SFA možete pratiti na ovoj stranici:

30.11.2016. – Poresko pravno savetovanje u saradnji sa advokatskom kancelarijom Vuk Poreski advokati, tema: „PDV tretman poslovne saradnje rezidentnih i nerezidentnih filmskih produkcija“.

23.12.2016. – Pravno savetovanje u saradnji sa advokatskom kancelarijom SOG/Samardžić, Oreški, Grabović, tema: „Autorska prava u filmskoj industriji i instrumenti njihove zaštite“.