Film in Serbia
• Majdanpek

Majdanpek

Majdanpek

Opis teritorije

Opština Majdanpek nalazi se u severnom delu Istočne Srbije i zahvata prostor najvećeg šumskog i rudarskog kompleksa Istočne Srbije. Majdanpek je jedanaesta opština po veličini u Republici od 932 км2. Teritorija opštine prostire se između Đerdapskog jezera na severu, Miroča (632 m) na severoistoku, Deli Jovana (1.133 m) na istoku, Stola (1.155 m) na jugu, Malog Krša (929 m) i Velikog Krša (1.148 m) na jugozapadu, severnih obronaka Homoljskih planina (923 m) na zapadu i planinskih masiva Starice (796 m) i Šomrde (803 m) na severozapadu.

Bogat turistički potencijal, kao i raspoloživi izuzetni prirodni resursi, predstavljaju veliku razvojnu mogućnost opštine Majdanpek. Sama opština raspolaže nizom komparativnih prednosti za razvoj turizma, koje se, uz određena prilagođavanja, mogu aktivirati i uključiti na međunarodno turističko tržište, a uz to mogu postati snažan generator razvoja privatnog preduzetništva, kulture i sporta.

Na teritoriji opštine nalaze se najveći Nacionalni park Đerdap i planina Miroč, sa istoimenim selom koji predstavljaju jedinstvenu prirodno-etnoambijentalnu celinu, zatim, planina Starica koja je pogodna za planinarenje, Valja Prerast – prirodni kameni most čiji je raspon 150m, visina gornje ivice luka 26m, a širina otvora pri dnu u visini rečnog korita je 9,7m, Beli izvor u Rudnoj glavi i veštačko jezero Veliki zaton, koje je i značajno ribolovno područje.

Nacionalni park Đerdap je vredan prirodni resurs. Prostire se na 63.608,45 ha obuhvatajući prostor još dve opštine (Golubac i Kladovo). Na području Nacionalnog parka registrovano je preko 50 šumskih zajednica, od čega 35 reliktnih, 70 vrsta sisara i preko 200 vrsta ptica, a u vodama je evidentirano preko 60 vrsta riba. U zaštitnoj zoni Nacionalnog parka, nalaze se brojni zaštićeni objekti prirode specifičnih odlika flore i vegetacije reliktnih vrsta, kao i objekti nepokretnih kulturnih dobara. Izdvajaju se: strogi rezervati prirode (Šomrda, čoka Njalta sa Pesačom, Lepenski vir, Kanjon Boljetinske reke – Greben, Ciganski potok, Konjska glava).

Bogato kulturno nasleđe čine :

1. Arheološka nalazišta Rudna glava i Lepenski vir, kao nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja;
2. Stara topionica u Majdanpeku, kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja;
3. Arheološko nalazište Ravna,
4. Arheološko nalazište Veliki Gradac i Banja,

Arheološko nalazište Mala livadica, Velika livadica, Ribnica, Ciganija, Malo Golubinje, Veliko Golubinje, Boljetinska reka, Kastel kao nepokretna kulturna dobra.

Bogato kulturno nasleđe čine i Crkva sv. Apostola Petra i Pavla u Majdanpeku, Crkva sv.Nikole u Donjem Milanovcu zatim, Kapetan Mišin konak i Tenkina kuća u Donjem Milanovcu.

Geografski položaj

GPS: 44°25′17″N 21°56′05″E
Populacija: 7699 stanovnika
Udaljenost od aerodroma:  Udaljenost od aerodroma “Nikola Tesla” u Beogradu je 200 km, koliko i od aerodroma “Car Konstantin” u Nišu
Udaljenost od glavnog grada: 192 km

Opština Majdanpek udaljena je od auto puta E75 Beograd-Niš 131km iz pravca Požarevca, odnosno 170 km iz pravca Paraćina.

Kroz opštinu Majdanpek prolaze dva magistralna puta M 24 (Požarevac – Kučevo – Majdanpek – Negotin) i M 25-1 (Požarevac – Veliko Gradište – Golubac – Donji Milanovac – Kladovo) koji poveziju opštinu sa E 75 (autoput Beograd – Niš). Rеgiоnаlni putеvi u opštini Majdanpek su R-104 (Brzа Pаlаnkа-Mirоč-Pоrеčki mоst-Mаjdаnpеk-Dеbеli Lug-Jаsikоvо-Žаgubicа), R-104а (Jаsikоvо-Vlаоlе-Gоrnjаnе-Bоr) i R-106 (Pоrеčki mоst – Milоšеvа kulа-Zаgrаđе-Zаjеčаr-Bоr), а drumskе kоmunikаcijе upоtpunjujе i 172 km lоkаlnih nekаtеgоrisаnih putеvа.

Dunav protiče 54 km duž severne granice opštine Mjadnanpek. Ovaj plovni put  predstavlja deo koridora 7  Rajna-Majna-Dunav-Crno more. Pristanište je u Donjem Milanovcu na 990 km od Crnog mora.

Železničkim saobraćajem  opština je povezana Beogradom  preko Kučeva i Požarevca, a sa Nišom i Prahovom preko Bora i Zaječara.  Železnicom su  neposredno povezana samo četiri naselja, a to su: Debeli Lug, Vlaole, Jasikovo i Leskovo.

Film Location

Majdanpek Majdanpek Majdanpek Go to Majdanpek locations gallery