Film in Serbia
• KONTAKT

KONTAKT

 
Srpska filmska asocijacija
Adresa: Kralja Milana 4 / V sprat
11000 Beograd
Republika  Srbija
Tel: +381 11 405 9961
Email: info@filminserbia.com
Web: www.filminserbia.com

U formi ispod možete da podelite sa nama svoje utiske i sugestije o informacijama koje se nalaze na sajtu. Zaposleni u Srpskoj filmskoj asocijaciji nisu u prilici da razmatraju dostavljene materijale i ponude koje uključuju, ali se ne ograničavaju na, scenarije, pičeve, koncepte, ideje ili druge vrste kreativnih materijala i informacija. Molimo vas da nam takve ponude ne šaljete jer će biti obrisane i nećemo ih dalje prosleđivati. Srpska filmska asocijacija ne organizuje kastinge i ne poseduje informacije o njihovom održavanju. 

ONLINE FORMULAR

Srpska filmska asocijacija (na engleskom Serbia Film Commission) je nezavisno, neprofitno, profesionalno udruženje koje okuplja više od 80 članova iz redova filmskih studija, producentskih kuća, freelancer-a, saradnika i pružalaca usluga koji na bilo koji način učestvuju u proizvodnji i promociji filmova. Kao nezavisna organizacija, mi cenimo vaše komentare, sugestije i pitanja, tako da ne ustručavajte se da stupite u kontakt sa nama!

Budući da smo do Vaših ličnih podataka, navedenih u nastavku, došli na osnovu Vašeg prethodnog popunjavanja Online Formulara, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu ličnih podataka koje ste popunili, a za svrhe naše dalje komunikacije. Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem mail-a na email adresu: info@filminserbia.com. Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Lične podatke ćemo čuvati u našoj bazi podataka, dokle god ne opozovete Vaš pristanak, te ćemo ih nakon toga obrisati.

U svakom trenutku, možete zahtevati od nas: 1) pristup ličnim podacima, 2) ispravku ličnih podataka, 3) brisanje ličnih podataka. Pored toga, možete ostvariti sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade ličnih podataka, 2) pravo na prigovor na obradu, 3) pravo na prenosivost podataka, i 4) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zahtev radi ostvarivanja nekog od prava možete poslati na email adresu: info@filminserbia.com.