Film in Serbia
• KONTAKT

KONTAKT

 
Srpska filmska asocijacija
Adresa: Kralja Milana 4 / V sprat
11000 Beograd
Republika  Srbija
Tel: +381 11 405 9961
Email: info@filminserbia.com
Web: www.filminserbia.com

U formi ispod možete da podelite sa nama svoje utiske i sugestije o informacijama koje se nalaze na sajtu. Zaposleni u Srpskoj filmskoj asocijaciji nisu u prilici da razmatraju dostavljene materijale i ponude koje uključuju, ali se ne ograničavaju na, scenarije, pičeve, koncepte, ideje ili druge vrste kreativnih materijala i informacija. Molimo vas da nam takve ponude ne šaljete jer će biti obrisane i nećemo ih dalje prosleđivati. Srpska filmska asocijacija ne organizuje kastinge i ne poseduje informacije o njihovom održavanju.