Film in Serbia
• Dozvole i procedure
Dozvole i procedure
Dozvole i procedure

Saradnja sa policijom

Veliki broj procedura i dozvola za snimanje posredno ili neposredno odnosi se na Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Svaki kontakt sa policijom treba obavljati preko Biroa za saradnju sa medijima koji obradi svaki poslati zahtev i prosledi specijalizovanoj službi ministarstva.

Potrebno je poslati dopis, scenario i detalje snimanja koji podrazumevaju tačno vreme, lokaciju, broj ljudi, vozila i druge specificnosti.
Birou za saradnju sa medijima MUP-a se produkcija/pojedinac obraća kada:
  snimanje zahteva fizičko obezbeđenje,
  kada se na bilo koji način utiče na saobraćaj tokom snimanja,
  kada se upotrebljava pirotehnika na snimanju,
  kada se snima na aerodromu u delu unutar carinske kontrole,
  kada je potrebno sprovesti VIP goste sa aerodromske piste,
  kada je potrebno iznajmiti uniforme, oružje, helikoptere, ljude, dresirane zivotinje, specijalna vozila i drugo,
  prilikom iznajmljivanja uniformi policajaca kompletna policijska oprema je na raspolaganju osim značke. Upit za uniformu je dobro poslati 15 do 30 dana ranije jer se stanje na lageru stalno menja i treba rezervisati opremu na vreme,
  oružje se iznajmljuje isključivo uz policijsku pratnju

Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova postoji precizan cenovnik usluga koji se dobrim delom odnosi i na potrebe filmske industrije.

Kontakt:

MUP Biro za saradnju sa medijima,
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 2, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 3139781, faks: +381 11 3139782,
Email: biro@mup.gov.rs
Web: http://www.mup.gov.rs

Saradnja sa policijom

Veliki broj procedura i dozvola za snimanje posredno ili neposredno odnosi se na Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Svaki kontakt sa policijom treba obavljati preko Biroa za saradnju...

Snimanje iz vazduha

Procedura za snimanje iz vazduha podrazumeva sledeću proceduru:
 Sva snimanja iz vazduha potrebno je prijaviti Operativnom centru sistema odbrane, Odsek za saobraćaj
 Zahtev za snimanje potrebno je poslati direktno Operativnom centru na fax +381 11 2063418 sa svim neophodnim informacijama
 Za sva pitanja šta je sve potrebno navesti u zahtevu, upit o potrebnoj dokumentaciji, konsultacije za detajne procedure za snimanje iz vazduha, kao i sve druge odgovore zainteresovani mogu dobiti na telefone +381 11 2063850, +381 11 2063870 i +381 11 2063903

Kontakt:
Vojska Srbije, Operativni centar sistema odbrane, Odsek za saobracaj
Phone: +381 11 2063850, +381 11 2063870 , +381 11 2063903

Snimanje iz vazduha

Procedura za snimanje iz vazduha podrazumeva sledeću proceduru: ♦ Sva snimanja iz vazduha potrebno je prijaviti Operativnom centru sistema odbrane, Odsek za saobraćaj ♦ Zahtev za snimanje po...

Snimanje na Aerodromu Nikola Tesla

Prilikom planiranja snimanja na aerodromu Nikola Tesla, molimo vas da imate u vidu da podrucje beogradskog aerodroma predstavlja granični prelaz i prema tome zahteva određena ograničenja i procedure koje se odobravaju od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave Aerodroma Nikola Tesla. Internet stranica aerodroma pruža detaljna uputstva za pitanja koja se odnose u slucaju i filmskog i medijskog snimanja. Sledeća pravila i smernice razmatraju sve vrste fotografisanja, videografije ili komercijalnog snimanja.

Predstavnici medija su obavezni da najavljuju boravak na aerodromu generalnom direktoru Aerodroma Nikola Tesla slanjem dopisa na faks +381 11 2286 187. Za boravak i zadrzavanje u pojasu graničnog prelaza dodatno odobrenje izdaje nadležno odeljenje Aerodroma Nikola Tesla Beograd i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, biro za saradnju sa medijima. Svakom članu novinskog tima izdaju se posebne dnevne dozvole. Koristite ovaj obrazac da biste podneli zahtev za izdavanje dozvole.

Ukoliko vaše snimanje na aerodromu uključuje i snimanje imovine ili osoblja aviokompanija, mora se dobiti prethodno odobrenje avio-kompanije u pitanju.

Sva filmska snimanja, fotografisanje i produkcija drugog ne-medijskog sadržaja treba najaviti preko komercijalnog odjeljenja i informisati se naknadama i pomoći u izdavanju dozvola:
KONTAKT OSOBA:Vesna Konta

T: +381 11 209 4025
M: +381 64 8485 019
E: vesna.konta@beg.aero

Za ažurirane i detaljne informacije pogledajte stranicu dozvole za snimanje aerodroma "Nikola Tesla", dok se kompletna galerija slika aerodroma nalazi u našoj bazi lokacija za snimanje.

Snimanje na Aerodromu Nikola Tesla

Prilikom planiranja snimanja na aerodromu Nikola Tesla, molimo vas da imate u vidu da podrucje beogradskog aerodroma predstavlja granični prelaz i prema tome zahteva određena ograničenja i procedu...

Snimanje na Beogradskoj tvrđavi

Za sve aktivnosti koje se odvijaju na ovoj lokaciji treba se obratiti JP Beogradska tvrđava (čak i samo fotografisanje) i Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture jer je cela zona tvrđave zaštićena kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Postoje manje i više osetljive zone u okviru tvrđave i poseban režim saobraćaja.

JP Beogradska tvrdjava iznajmljuje lokaciju po utvrdjenom cenovniku a Republički zavod za zaštitu spomenika kulture daje saglasnost za uslove koriscenja iste u smislu zastite spomenika kulture.

JP Beogradska tvrđava ima cenovnik za pružanje usluge iznajmljivanja lokacija za snimanje i jedina je nadležna institucija/preduzeće koje izdaje dozvole i naplaćuje ove usluge iako postoje još desetine preduzeća u okviru tvrđave. Producentske kuće se obraćaju isključivo JP Beogradska tvrđava, a ono dalje kooridinira svim ostalim vlasnicima i korisnicima pojedinih delova i objekata na tvrđavi.

Kontakt:

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture,
Adresa: Radoslava Grujića 11, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 245 4786, fax. +381 11) 344 1430,
Email: office@heritage.gov.rs
JP Beogradska tvrđava,
Kontakt: Olivera Vuckovic
Adresa: Terazije 3/V, 11000Beograd,
Telefon: +381 11 26 20 685 , +381 11 26 29 756, Fax. +381 1126 33 747,
Email: office@jpbt.rs

Snimanje na Beogradskoj tvrđavi

Za sve aktivnosti koje se odvijaju na ovoj lokaciji treba se obratiti JP Beogradska tvrđava (čak i samo fotografisanje) i Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture jer je cela zona tvrđave...

Snimanje na hipodromu i iznamljivanje konja

Moguće je iznajmiti dresirane konje za razne potrebe produkcije direktnim kontaktom konjicčih klubova. Konjički klub koji iznajmljuje konje dužan je da za iste obezbedi neophodnu dokumentaciju od nadležne veterinarske ustanove, kao dokaz da su životinje zdrave i vakcinisane po odgovarajućim propisima.
Moguće je i snimanje na teritoriji beogradskog hipodroma ali ne i na samoj trkačkoj stazi.
Potrebno je podneti zahtev za snimanje u pismenom obliku. Za sve aktivnosti vezane za snimanja ne postoje propisane nadoknade.

Kontakt

JP „Hipodrom Beograd“ Direktor Branimir Jovanovic
Kontakt: Natasa Pavlovic
Adresa: Beograd, Paštrovićeva 2
Telefon : +381 11 3543 839 Fax: +381 11 3571 849
E-mail: info@hipodrombeograd.rs

Snimanje na hipodromu i iznamljivanje konja

Moguće je iznajmiti dresirane konje za razne potrebe produkcije direktnim kontaktom konjicčih klubova. Konjički klub koji iznajmljuje konje dužan je da za iste obezbedi neophodnu dokumentaciju od...

Snimanje na mostovima

Snimanje na mostovima na teritoriji grada Beograda
je u nadležnosti Gradskog sekretarijata za saobraćaj (izuzev mosta Gazela i Pančevačkog mosta za koje je nadležno JP Putevi Srbije).
Snimanje na mostovima van Beograda
potrebna je dozvola JP Putevi Srbije. Uvek snimanje na mostovima treba prijaviti MUP-ovom Birou za saradnju sa medijima, a oni će obavestiti lokalnu policijsku upravu.

Kontakt:
Gradski sekretarijat za saobraćaj( Gradska uprava Beograd)
Adresa: 27.marta 43-45, 11000 Beograd
Kontakt: Putnik Srđa,
Telefon: +381 11 3309770,
Email: srdja.putnik@beograd.gov.rs
JP Putevi Srbije,
Kontakt: Kuzmanović Dragica,
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 282,
Telefon: +381 11 3040677,
Email: kuzmanovicdragica@yahoo.com
MUP Biro za saradnju sa medijima,
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 2, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 3139781, faks: +381 11 3139782,
Email: biro@mup.gov.rs

Snimanje na mostovima

♦ Snimanje na mostovima na teritoriji grada Beograda je u nadležnosti Gradskog sekretarijata za saobraćaj (izuzev mosta Gazela i Pančevačkog mosta za koje je nadležno JP Putevi Srbije). ♦ S...

Snimanje na saobraćajnicama

Svako zaustavljanje saobraćaja u gradu Beogradu podrazumeva podnošenje zaheva za izdavanje saglasnosti Sekretarijata za saobraćaj Gradske uprave Beograd i rešenja/dozvole MUP - Uprava saobračajne policije (Ljermontova 12a).
Zaustavljanje saobraćaja u trajanju do 3 minuta
Produkcuja ili autorizovano lice u ime produkcije podnosi zahtev u pisanoj formi Sekretarijatu za saobracaj koji izdaje saglasnost. Zahtev se dostavlja u formi Dopisa koji mora da sadrži sledeće informacije: lokacija što preciznije određena (tačna adresa, odakle-dokle, da li se zauzima cela saobraćajnica ili samo jedna traka ili neki deo, što preciznije trajanje, kontakt podaci podnosioca zahteva, itd.)
Zaustavljanje saobraćaja duže od 3 minuta
Produkcuja ili autorizovano lice u ume produkcije podnosi pisani zahtev Sekretarijatu za saobraćaj uz koji se mora priložiti i saobraćajni elaborat koji sastavlja ovlašćeni saobraćajni inženjer, član Inženjerske komore Srbije (http://www.ingkomora.org.rs) i dopis za dobijanje saglasnosti.
Odobreni zahtev se predaje MUP-u (Biro za saradnju sa medijima) od kojeg se dobija rešenje o zaustavljanju saobraćaja. Podnosilac zahteva je u obavezi da sprovede elaborat na terenu uključujući i postavljanje odgovarajuće saobraćajno signalizacije.
Dozvola za kretanje velikih teretnih vozila preko 3,5 tona
Postoji restrikcija kretanja gabaritnih vozila preko 3,5 tona ukupne mase kroz mesta u određenim vremenskim intervalima.
Dozvolu za njihovo kretanje, zaustavljanje i parkiranje za grad Beograd izdaje Sekretarijat za saobraćaj (Gradska uprava Beograd).Potrebno je podneti: kopiju saobraćajne dozvole, trasu, vremenski period za koji je dozvola potrebna, uz pismeni zahtev.
Postavka i uklajanje saobraćajnih oznaka ili signalizacije
Ukoliko je potrebno postaviti/ukloniti oznake ili signalizaciju obratiti se takođe Sekretarijatu za saobračaj (Gradska uprava Beograd) za saglasnost pa potom podneti zahtev JP Beograd put.
Usluge JP Beograd put se naplacuju po postojecem cenovniku.
Zauzimanje parking mesta - Potrebno je podneti zahtev Sekretariju za saobraćaj (Gradska uprava Beograd) i potom se obratiti Parking servisu. Neophodno je blagovremeno obavestiti i stanare o tačnom vremenskom trajanju snimanja i obeležiti zakupljen prostor.
Ako je potrebno ukloniti (premestiti) vozila kontaktira se JKP Parking servis da ukloni vozila i tu uslugu JKP Parking servis naplaćuje po svom zvaničnom cenovniku.
Snimanja u zatvorenim garažama Parking servisa
Snimanja su dozvoljena tako što Parking servis određuje vreme snimanja u dogovoru sa producentskom kućom da se ne bi mnogo remetio redovni rad garaže. Ne naplaćuje se iznajmljivanje lokacije za snimanje već se naplaćuje broj zauzetih parking mesta u određenom vremenskom periodu odnosno po satu koji je potreban za smeštanje ekipe i samo snimanje. Parking servis ne obezbeđuje struju potrebnu za snimanje.
Zauzeća voznih površina i zaustavljanje saobraćaja na državnim putevima I i II reda (autoput i regionalni put) u svrhu snimanja
Za saglasnost se obratiti se JP Putevi Srbije. Njihova nadležnost su državni putevi I i II reda (autoput i regionalni put) kao i svi mostovi povezani sa ovim putevima. U njihovu nadležnost spadaju i deonice auto puta koje prolaze kroz gradove (npr kroz Beograd zajedno sa mostom Gazela). Svi ostali putevi spadaju pod nadležnost lokalnih samouprava.
Za dobijanje saglasnosti potrebno je obratiti se Sektoru za odžavanje JP Putevi Srbije kome se pošalje pisani zahtev.
Zahtev se podnosi barem nedelju dana ranije i plaća se samo administrativna taksa od 780.00 dinara (uvek treba unapred proveriti ovaj iznos jer je on podložan periodičnim izmenama). Ponekad se od podnosioca zahteva uz detaljan opis lokacije traži orto photo dela puta koji se uzurpira. (www.geosrbija.rs).
Saglasnost koja se dobije dalje se predaje MUP-u Birou za saradnju sa medijima.
​Rokovi: Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda ima zakonski rok od 30 dana za davanje odgovara na zahteva ali u praksi je taj rok obično znatno kraći.
Kontakti

 

Sekretarijat za saobraćaj
(gradska uprava Beograd),
Adresa: 27.marta 43-45, 11000 Beograd,
Kontakt: Putnik Srđa,
Telefon: +381 11 3309770,
Email: srdja.putnik@beograd.gov.rs
JP Putevi Srbije,
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 282,
Kontakt: Kuzmanović Dragica, Odsek zaštite puteva, Odeljenje tehničkih poslova,
Telefon: +381 11 3040677,
Email: kuzmanovicdragica@yahoo.com
JP Beograd put,
Adresa: Nušićeva 21, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 3302800,
Email: info@beogradput.com
MUP Biro za saradnju sa medijima,
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 2, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 3139781, Faks: +381 11 3139782,
Email: biro@mup.gov.rs

JKP Parking servis,
Adresa: Kraljice Marije 7, Mileševska 51, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 303 5400,
Email: info@parking-servis.co.rs

Snimanje na saobraćajnicama

Svako zaustavljanje saobraćaja u gradu Beogradu podrazumeva podnošenje zaheva za izdavanje saglasnosti Sekretarijata za saobraćaj Gradske uprave Beograd i rešenja/dozvole MUP - Uprava saobračajne...

Snimanje na zaštićenim prirodnim područjima

Zahtev za izdavanje dozvole za snimanje na zaštićenim prirodnim područjima I i II kategorije i u nacionalnim parkovima podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine zajedno uz dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 900,00 dinara.

Obavezne informacije koje zainteresovana produkcija treba da dostavi u zahtevu su:

 • ime pravnog lica (produkcijske kuće)
 • adresu
 • e-mail adresu
 • telefon
 • PIB za pravna lica (ukoliko zahtev za snimanje podnosi fizičko lice umesto PIB-a prilaže se JMBG – u slučaju studentskih ili dokumentarnih filmova)
 • podaci o projektu koji će biti sniman – potrebe projketa, trajanje snimanja, specifikacija vozila…
 • tačna lokacija za koju se podnosi zahtev sa koordinatama (satelitski snimak na kome se vide granice područja u okviru kojih je snimanje planirano)

Nakon poslatog zahteva i dokaza o uplati takse, Ministarstvo pribavlja stručnu osnovu od nadležnog zavoda za zaštitu prirode. Rok za donošenje stručne osnove je obično 2 nedelje ukoliko nema dopune dokumentacije, pa vas pozivamo da minimum 3 nedelje pre snimanja podnesete zahtev. Nakon što zavod odobri snimanje na traženoj lokaciji, Ministarstvo izdaje mišljenje o ispunjenosti uslova zaštite prirode, što predstavlja dozvolu za snimanje na tom području. Taksa za izdavanje mišljenja iznosi 10 000,00 dinara i plaća se nakon odobrenja zavoda.

Rešenje nema ograničeni rok trajanja, ali dozvola za snimanje može da se odnosi samo na jedan projekat, a za svaki novi projekat podnosi se novi zahtev. Rešenje se ne izdaje retroaktivno.

Kompletno obaveštenje o primeni člana 9. Zakona o zaštiti prirode pogledajte na linku.

Za izviđanje lokacije nije potrebno podnositi zahtev, već je dovoljno samo kontaktirati upravu zaštićenog područja.

 

Nadležni kontakt za pružanje informacija i obradu zahteva za snimanje:

Ministarstvo zaštite životne sredine

Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Email: zahtev.usloviprirode@eko.gov.rs

Telefon: +381 11 3131 220

Snimanje na zaštićenim prirodnim područjima

Zahtev za izdavanje dozvole za snimanje na zaštićenim prirodnim područjima I i II kategorije i u nacionalnim parkovima podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine zajedno uz dokaz o uplati...

Snimanje na zaštićenim spomenicima i objektima

Zahtevi za snimanje na lokacijama koje su spomenici kulture, pod zaštitom države ili se na drugi način smatraju osetljivim, biće posebno pažljivo razmatrani u nadležnim institucijama, što može da dovede do malo dužeg roka za odgovor kao i do određivanja posebnih uslova za snimanje.

Snimanje na spomenicima kulture u Srbiji
Za snimanje na spomenicima kulture na teritoriji cele Srbije nadležan je Republički zavod sa zaštitu spomenika kulture. To se odnosi i na Beograd, ukoliko je lokacija svrstana u spomenik kulture od izuzetnog značaja.
Dobijanje dozvole je veoma jednostavno, podnese se pisani zahtev koji se šalje poštom ili dostavlja lično na adresu zavoda. Dozvola se dobija za 2 do 3 dana. Zahtev se ne može podneti elektronskim putem (mail-om). Dozvola se ne naplaćuje.
Za dobijanje dozvole za snimanje na Spomenicima kulture običnog i velikog značaja porebno je obratiti se regionalnim ili gradskim zavodima za zaštitu spomenika.

Snimanja spomenika kulture na teritoriji Beograda
Oko 400 kulturnih dobara je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda. Zavod predstavlja stručnu instituciju koja utvrđuje uslove pod kojim se kulturna dobra u Beogradu stavljaju pod zaštitu i unapređuju.

Postoje tri nivoa zaštite:

 1. kulturna dobra od značaja
 2. kulturna dobra od velikog značaja
 3. kulturna dobra od izuzetnog značaja

Na zvaničnom sajtu zavoda postoji Digitalni katalog kulturnih dobara u kojem se može proveriti da li određena lokacija spada u zaštićene i ko je nadležan.

Za potrebe snimanja u okviru spomenika kulture na teritoriji grada Beograda potrebno je dobiti dozvolu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda tako što se zahtev/dopis za davanje saglasnosti preda arhivi, plati se nadoknada prema utvrđenom cenovniku u zavisnosti od vrste zahteva i u kratkom roku se dobija dozvola.

Kontakt:

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture,
Adresa: Radoslava Grujića 11, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 245 4786, fax. +381 11 344 1430,
Email: office@heritage.gov.rs
Web: http://www.heritage.gov.rs

Mreža zavoda u Srbiji
Web: http://www.heritage.gov.rs/mreza_zavoda_u_srbiji.php

Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda,
Adresa: Kalemedan 14,
Telefon: +381 11 3287557,
+381 11 3287 420,
+381 11 2631 743,
Email: office@belgradeheritage.com
Web: http://beogradskonasledje.rs

Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika Subotica,
Adresa: Trg Slobode 1/3, Subotica,
Telefon: +381 24 556 901, +381 24 557 606,
Email: office@heritage-su.org.rs

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture,
Adresa: Štrosmajerova 22,
Telefon: +381 21 6432576, fax.+381 21 6431198,
Email: pzzzskns@ptt.rs

Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin,
Adresa: Trg dr Zorana Đinđića 1, 23000 Zrenjanin,
Telefon: +381 23 564 366, fax. +381 23 528 730

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica,
Adresa: Trg sv. Dimitrija 10, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon: +381 22 621 568

Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo,
Adresa: Žarka Zrenjanina 17, 26000 Paančevo,
Telefon: +381 13 351 472,
Email: zavod@panet.rs

Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo,
Adresa: Milovana Glišića 2, 14000 Valjevo,
Telefon: +381 14 3519 655, +381 14 3519 656, fax. +381 14 3522 689,
Email: office@vaza.co.rs

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo,
Adresa: Despota Đurđa 37, Smederevo,
Telefon: +381 26 222 309,
Email: nkdsmed@ptt.rs

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac,
Adresa: Kragujevačkog oktobra 184, Kragujevac,
Telefon: +381 34 335 595, +381 34 335 409,
Email: herit.kg@eunet.rs, zavodnkg@eunet.rs

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo,
Adresa: Cara Lazara 24, 36000 Kraljevo,
Telefon: +381 36 331 866, +381 36 331 575, fax. +381 36 321 025,
Email: zzzskv@gmail.com

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš,
Adresa: Dobrička 2, Niš,
Telefon: +381 18 523 414, fax. +381 18 523 412,
Email: zzsnis@open.telekom.rs

Kancelarija za očuvanje kulturne baštine na Kosovu i Metohiji,
Adresa: Leposavić

Snimanje na zaštićenim spomenicima i objektima

Zahtevi za snimanje na lokacijama koje su spomenici kulture, pod zaštitom države ili se na drugi način smatraju osetljivim, biće posebno pažljivo razmatrani u nadležnim institucijama, što može...

Snimanje na zelenim površinama (u prirodi)

Za potrebe snimanja na bilo kojoj zelenoj površini na teritoriji grada Beograda (uključujući i parkove), potrebna je saglasnost JKP Zelenilo Beograd.
Dozvola/saglasnost za snimanje se dobija slanjem dopisa sa naznakom ukoliko ima posebnih zahteva.
Zelenilo Beograd takođe je nadležno i za specifične usluge za potrebe snimanja kao što je košenje trave, čišćenje snega, postavljanje ili uklanjanje đubrijera, klupa i ostalog pratećeg mobilijara. Postoji utvrđena fiksna tarifa za korišćenje lokacija a ostale usluge se dodatno naplaćuju.

Zavod za zaštitu prirode ima savetodvnu ulogu u dodeljivanju saglasnosti, zapravo daju stručnu procenu kada je upućen poseban zahtev nekom drugom preduzeću spomenika prirode, npr JP Nacionalni park, imajuci u vidu unapredjenje i zastitu prirode.
Najčešće su to situacije kad je za potrebe snimanja potrebna privremena gradnja na lokaciji zaštićenog parka prirode.

Kontakt:

JKP Zelenilo Beograd,
Kontakt: Vitoslava Marković,
Adresa: Mali Kalemegdan 8, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 2622481,
Email: odrzavanje@zelenilo.rs

Zavod za zaštitu prirode Srbije,
Kontakt: Maja Radosavljević, stručni saradnik za odnose s javnošću,
Adresa: Dr Ivana Ribara 91, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 2093 858, +381 66 381 480,
Email: maja.radosavljevic@zzps.rs

Snimanje na zelenim površinama (u prirodi)

Za potrebe snimanja na bilo kojoj zelenoj površini na teritoriji grada Beograda (uključujući i parkove), potrebna je saglasnost JKP Zelenilo Beograd.
Dozvola/saglasnost za snimanje se dobija...

Snimanje na železnici

Za snimanja u poslovnim prostorijama koje pripadaju privrednom društvu „Železnice Srbije“ ad, kao i Železničkom muzeju, koji je muzej u sastavu društva, potrebno je obratiti se Medija centru „Železnice Srbije“ ad. Za snimanje je potrebno podneti pisani zahtev, a za korišćenje prostora društva za snimanja plaća se adekvatna nadoknada.

Kontakt

Medija centar Železnice Srbije
Kontakt: Biljana Gordić
Adresa: Nemanjina 6, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 3618 308, +381 11 3618 344
Email: biljana.gordic@srbrail.rsmedijacentar@srbrail.rs

Snimanje na železnici

Za snimanja u poslovnim prostorijama koje pripadaju privrednom društvu „Železnice Srbije“ ad, kao i Železničkom muzeju, koji je muzej u sastavu društva, potrebno je obratiti se Medija centru...

Snimanje podzemnog Beograda

U Beogradu postoji oko 140 identifikovanih objekata koji su raznih izgleda i namena (pećine, stari rudnici, vojni objekti, lagumi i drugo). Ne postoji jedna posebna institucija koja ima nadležnost nad beogradskim podzemnim objektima već se one prepliću između niza javnih ustanova i preduzeća (Gradska skloništa, Vodovod, Zelenilo Beograd, Opštine, Železnica). Najbolje je obratiti se Centru za urbani razvoj koji se bavi istraživanjem ovih objekata.

Kontakt:
Centar za urbani razvoj
Kontakt: Rade Milić
Telefon: +381 63 824 3316,
Email: rademilic@gmail.com,
Web: http://centarzaurbanirazvoj.com

Snimanje podzemnog Beograda

U Beogradu postoji oko 140 identifikovanih objekata koji su raznih izgleda i namena (pećine, stari rudnici, vojni objekti, lagumi i drugo). Ne postoji jedna posebna institucija koja ima nadležnost n...

Snimanje u državnim zgradama

Za snimanje u zgradama koje su u nadležnosti Vlade Republike Srbije , potrebno je obratiti se Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije pisanim zahtevom na adresu sekretarijata.

Kontakt :

Generalni sekretarijat Vlade RS
Adresa: Nemanjina 11, 11000 Beograd

Snimanje u državnim zgradama

Za snimanje u zgradama koje su u nadležnosti Vlade Republike Srbije , potrebno je obratiti se Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije pisanim zahtevom na adresu sekretarijata. Kontakt :...

Snimanje u školama

Za potrebe snimanja u zgradama i dvorištima osnovnih i srednjih škola nije nadležno Ministarstvo za obrazovanje već treba kontaktirati direktno direktore škola za dobijanje dozvole. Za snimanje u zgradama fakulteta treba kontaktirati službu za odnose s javnošću fakulteta.

Snimanje u školama

Za potrebe snimanja u zgradama i dvorištima osnovnih i srednjih škola nije nadležno Ministarstvo za obrazovanje već treba kontaktirati direktno direktore škola za dobijanje dozvole. Za snimanje u...

Snimanje u šumama

Dozvole za snimanje u šumama su pod nadležnošću JP Srbijašume i JP Vojvodinašume. Ova dva javna preduzeća upravljaju šumskim gazdinstvima na najvećem području zemlje uključujući zemljište na teritoriji Beograda i 17 drugih gradova u Srbiji. Shodno tome potrebno je  dopis zahteva za snimanje jednom od ova dva javna preduzeća. Postoji utvrdjeni cenovnik po kojem se dozvole za snimanje na lokacijama u nadležnosti JP Srbijašume i JP Vojvodinašume naplaćuju. Zahtev za dozvolu korišćenja zemljišta u nadležnosti Srbijašuma dostupan je online na ovom linku zajedno sa važećim cenovnikom.

Kompletna lista lokacija šumskih gazdinstava u narednom periodu postaće dostupna u bazi lokacija.

Kontakti za dobijanje dozvola za snimanje u šumama:

JP Srbijašume, odeljenje marketinga
Kontakt osobe: Danijela Kulier i Aleksandra Stojkovic
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 113, Beograd,
Telefon: +381 11 711 5034, +381 11 711 5062
Email: marketing@srijasume.rs; W: www.srbijasume.rs

JP Vojvodinašume
Kontakt osoba: Ivana Vasić
Adresa: Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin, Novi Sad
Tel:+381 21 431 144; Fax: +381 21 64 33 139, E-mail: ivana.vasic@vojvodinasume.rs;   W: www.vojvodinasume.rs

Snimanje u šumama

Dozvole za snimanje u šumama su pod nadležnošću JP Srbijašume i JP Vojvodinašume. Ova dva javna preduzeća upravljaju šumskim gazdinstvima na najvećem području zemlje uključujući zemljište...

Snimanje u vojnim objektima

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije poseduju veliki broj lokacija i objekata koji su dostupni za snimanja filmskim produkcijama, kao što su Domovi Vojske, sportske sale, kasarne, bolnice, bazeni, stadioni, sportski tereni, svečane sale i drugo.
Sve zahteve za filmska snimanja u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije potrebno je blagovremeno dostaviti Upravi za odnose sa javnošću na e-mail: info@mod.gov.rs sa sledećim podacima:

 1. Kratak prikaz filma ili serije koja se snima sa podacima o produkcijskoj kući
 2. Svrha korišćenja objekta i prostora (fizičko zauzeće objekta i prostora)
 3. Vremenski period korišćenja
 4. Spisak svih lica za ulazak u objekte sa podacima: ime i prezime, matični broj, broj lične karte ili pasoša za strane državljane
 5. Spisak tehničkih sredstava koji se koriste za snimanje (motorna vozila sa registarskim oznakama, agregati, prikolice i dr)
 6. Predlog načina obezbeđenja tehničkih stvari ukoliko se radi o višednevnom angažovanju
 7. Spisak angažovanih fizičkih i pravnih lica koja su prisutna za potrebe snimanja (ketering, obezbeđenje tehničkih sredstava i slično)
 8. Podatke o vojnoj opremi koja bi se koristila za vreme snimanja (u slučaju potrebe)
 9. Podatke o naoružanju, vatrenim i ekplozivnim napravama koje bi se koristile za vreme snimanja (u slučaju potrebe)
 10. Sve ostale informacije koje mogu upotpuniti zahtev produkcijske kuće, odnosno zahtev za snimanje na traženim lokacijama.

Napominjemo da se zahtev za snimanje nakon prijema procesuira i da procedura za dobijanje odobrenja za snimanje na traženoj lokaciji zahteva vremenski period između 14 i 21 dan, kao i da je po dobijanju odobrenja snimanje moguće realizovati prema važećem Cenovniku pružanja usluga i u skladu sa Pravilnikom o materijalnom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Kontakt:

Uprava za odnose sa javnošću

Adresa: Birčaninova 5/11, 11000 Beograd

Kontakt osobe: 

mj Bojan Milivojević, telefon: +381 69 1105 364

vs Jelena Lukjančenko, telefon: +381 64 8874 202

E-mail: info@mod.gov.rs

Snimanje u vojnim objektima

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije poseduju veliki broj lokacija i objekata koji su dostupni za snimanja filmskim produkcijama, kao što su Domovi Vojske, sportske sale, kasarne, bolnice, bazeni, st...

Upotreba električne energije na snimanjima

Isključivanje i uključivanje javne rasvete
U svrhu snimanja javnu rasvetu i dekorativno osvetljenje zgrada i objekata (uključivanje i isključivanje) obezbeđuje JKP Javna rasveta na pisani zahtev produkcije obradjen i sproveden.
Priključivanje na bandere, kasnu ili kandelabre
Potrebno je obratiti se Elektrodistribuciji Beograd. Na zvaničnom sajtu EDB nalazi se formular koji se popuni i pošalje fax-om i time se udje u dalju proceduru. (primerak formulara na dnu stranice)
Kontakt
JKP Javno osvetljenje,
Kontakt: Dragan Nedeljković, Savetnik za operativne poslove,
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73a, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 4405110,
Email: office@bg-osvetljenje.rs,
PD Elektrodistribucija Beograd,
Adresa: Masarikova 1-3, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 340 5534, Fax: +381 11 340 5509
Email: biljana.kerkez@edb.rs

Upotreba električne energije na snimanjima

♦ Isključivanje i uključivanje javne rasvete U svrhu snimanja javnu rasvetu i dekorativno osvetljenje zgrada i objekata (uključivanje i isključivanje) obezbeđuje JKP Javna rasveta na pisani za...

Upotreba pirotehnike na snimanju

Ukoliko potrebe snimanja zahtevaju pirotehničke specijalne efekte obavezno je zatražiti dozvolu MUP-a (Biro za saradnju sa medijima).

Kontakt:

MUP Biro za saradnju sa medijima,
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 2, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 3139781, Faks: +381 11 3139782
Email: biro@mup.gov.rs

Upotreba pirotehnike na snimanju

Ukoliko potrebe snimanja zahtevaju pirotehničke specijalne efekte obavezno je zatražiti dozvolu MUP-a (Biro za saradnju sa medijima). Kontakt: MUP Biro za saradnju sa medijima, Adresa: Buleva...

Usluge JKP Gradska čistoća za potrebe snimanja

Usluge koje pruža JKP Gradska čistoća za potrebe snimanja su:
polivanje ulica,
postavljanje ili uklanjanje kontejnera,
 iznajmljivanje uniforme i opreme iz fundusa preduzeća.

Ove usluge se naplaćuju po zvaničnom cenovniku , a potrebno je bratiti se Sektoru operative ovog preduzeća.

Kontakt:

JKP Gradska čistoća,
Kontakt: Sektor operative
Adresa: Mije Kovačevića 4, 11060 Beograd,
Telefon: +381 11 3314 000,
Email: infocentar@gradskacistoca.rs

Usluge JKP Gradska čistoća za potrebe snimanja

Usluge koje pruža JKP Gradska čistoća za potrebe snimanja su: ♦ polivanje ulica, ♦ postavljanje ili uklanjanje kontejnera, ♦  iznajmljivanje uniforme i opreme iz fundusa preduzeća. Ov...