Film in Serbia
• Novi Sad

Novi Sad

Novi Sad

Opis teritorije

Novi Sad se nalazi u središnjem delu autonomne pokrajine Vojvodine, na severu Srbije, na granici Bačke i Srema. Sa 15 gradskih naselja, opštinsko područje Novog Sada obuhvata površinu od 702 km2, dok uže područje Novog Sada sa Petrovaradinom i Sremskom Kamenicom zauzima površinu od 129 km2. Grad Novi Sad okružuju opštine: Bački Petrovac, Vrbas, Temerin, Žabalj, Titel, Inđija, Sremski Karlovci, Irig i Beočin, čiji stanovcnici, zajedno sa stanovnicima još nekih opština južnonačkog okruga, gravitiraju Novom Sadu.

Grad leži na obalama reke Dunav. Na levoj obali Dunava nalazi se ravničarski deo grada (Bačka) dek je na desnoj obali, na obroncima Fruške gore, smešten brdoviti deo grada (Srem). Nadmorska visina sa bačke strane je od 72 do 80m, dok je sa sremske strane do 250 do 350m. Kod Novog Sada se u Dunav uliva Mali bački kanal, koji je deo sistema Dunav-Tisa-Dunav. Bački deo grada je smešten sa obe strane ovog kanala.

Novi Sad je najveći grad najrazvijenijeg dela Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine. Kao lider u regionu, Novi Sad se stalno gradi i razvija.

Smešten je na obalama Dunava, u srcu jugoistočne Evrope i predstavlja administrativni, univerzitetski, poslovni, kulturni, turistički, sajamski i kongresni centar regiona. Kroz grad prolaze dva glavna puta – koridor X i VII, koji povezuju zapad i istok u ekonomskom i kulturnom smislu.

Novi Sad je prepoznat kao sigurno, zdravo i potencijalno mesto za život rad i investiranje što potvrđuje i Sertifikat povoljnog poslovnog okruženja, dodeljen Novom Sadu kao svojevrsna garancija investitorima da opština nudi sve potrebne uslove za uspešan početak i razvoj biznisa.

Novi Sad je po tipu arhitekture tipičan centralnoevropski grad. U gradu postoji samo nekoliko građevina iz perioda pre 19. veka jer je stari Novi Sad razoren tokom revolucije 1849. godine. Centrom današnjeg grada dominira arhitektura 19. veka. Nekada su se u okolini grada pretežno nalazile prizemne kuće ali se one postepeno menjaju u moderne višespratnice. U arhitekturi starog jezgra grada su zastupljeni stilovi klasicizma, baroka, secesije, nacionalnog stila i brojni drugi stilovi koji su međusobno dobro uklopljeni, dopunjujući jedan drugog i pričajući jedinstvenu priču istorije i razvoja Novog Sada kroz vekove.

Geografski položaj

GPS:  45°15′N 19°51′E
Populacija: 277.521 stanovnika
Udaljenost od aerodroma:  80 km od medjunarodnog aerodroma Nikola Tesla u Beogradu , 16 km od sportskog aerodroma Čenej 
Udaljenost od glavnog grada: 80km

Novi Sad se nalazi na raskršću glavnih međunarodnih saobraćajnica:

Koridor 10: Autoput E-75 i E-70 i železnica, kao delovi koridora 10, povezuju Novi Sad sa zapadnom i centralnom Evropom i Malom Azijom

Koridor 7 (Dunav): Dunav je veza sa Severnim morem i Atlanskim okeanom preko kanala Dunav-Rajna Majna i sa Crnim morem. Novi Sad ima infrastrukturno opremljenu luku i tri međunarodna rečna pristana.

Film Location

Novi Sad Novi Sad Novi Sad Go to Novi Sad locations gallery