Film in Serbia
• Pećinci

Pećinci

Pećinci

Opis teritorije

Opština Pećinci locirana je u Donjem, ravnom Sremu. Na istoku se opština Pećinci se graniči sa beogradskim područjem, na severoistoku sa opštinom Stara Pazova, na severu i zapadu sa opštinom Ruma, a na jugu granicu čini reka Sava.

U vojvođanskim razmerama površina opštine je prosečne veličine. Obuhvata površinu od 483,65 km² i ima 21. 506 stanovnika. Opština je ustanovljena 1960. godine od perifernih delova bivših srezova Ruma, Stara Pazova i Zemun.

Opština Pećinci se prostire u jugoistočnom delu Srema, na plodnoj lesnoj terasi. Prirodna granica opštine na jugu, u dužini od 38km, je reka Sava, sa najvećim meandrom u Srbiji (Kupinski kut). Veliki deo teritorije je plodno obradivo zemljište, a u južnom delu opštine su velika šumska prostranstva, koja okružuju i presecaju SRP Obedska bara.Obedska bara je jedno od retkih još očuvanih plavnih-ritskih područja sa specifičnostima kao što su autentičan splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada, stoletne mešovite šume hrasta lužnjaka, kolonije ptica močvarica i dr. Prirodnim retkostima.

Značajni turistički ili geografski pojmovi na teritoriji vaše opštine:

  • Reka Sava
  • Obedska bara (sa kanalima Vok i Revenica, sa stoletnom šumom hrasta lužnjaka koja nema premca u Evropi…)
  • Srpski muzej hleba – Jeremija (Pećinci)
  • Etno-kuća u Ogaru, najstarija kuća u Sremu
  • Ostaci srednjevekovnog grada Kupinika (14.vek), crkva sv Luke- najstarija pravoslavna crkva u Vojvodini (15.vek), crkva Majke Angeline (usred Obedske bare), Etno-park, sa 9 kuća i okućnica…i sve to u Kupinovu.

Dominantan tip arhitekture: tradicionalna narodna arhitektura starih objekata, i savremena seoska tipična za ušorena naselja zbijenog tipa u Vojvodini.

Geografski položaj

GPS:  44°54′19″N19°57′35″E
Populacija: 2581 stanovnika
Udaljenost od aerodroma: 15km
Udaljenost od glavnog grada: 30 km

Od važnijih komunikacija severnu periferiju opštine preseca auto-put E-70 Beograd – Zagreb.

Kupinovo – Bg = 40km.

Prilazni putevi: Auto-put E70

Film Location

Pećinci Pećinci Pećinci Go to Pećinci locations gallery