Film in Serbia
• Sombor

Sombor

Sombor

Opis teritorije

Grad Sombor nalazi se na krajnjem severozapadu Republike Srbije. Međudržavnim graničnim prelazima kod Bezdana i Bogojeva predstavlja sponu sa Republikom Hrvatskom, a Bačkim Bregom sa Republikom Mađarskom. Smešten je između Panevropskih koridora 7 i 10, na kanalu Duanv-Tisa-Dunav. Poseduje razvijenu mrežu lokalnih, regionalnih i magistralnih puteva.
Dunav, Bajski kanal, Veliki bački kanal-Kišov kanal, Kanal Dunav-Tisa-Dunav, Čonopljansko jezero.
Specifičan mozaik kopnenih i vodenih ekosistema značajan je centar biološke raznolikosti. Veliki kompleks ritskih šuma – prašume, ritovi, močvare, u priobalju Dunava daruju iskonsku lepotu ovom području.
Sombor je sastavni deo Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“. Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ stavljen je pod zaštitu države 20. jula 2001. godine kao prirodno dobro 1. kagegorije. SRP „Gornje Podunavlje“ ima ogroman ekološki značaj u funkciji očuvanja, zaštite i unapređenja prirodnih vrednosti.
Značajna turistička mesta na koja treba obratiti pažnju su Zgrada Županije, Galerija “Milan Konjović”, Gradski muzej Sombor, Kulturni centar “Laza Kostić” Sombor, Narodno pozorište Sombor.

Najznačajniju urbanu celinu u Somboru predstavlja istorijsko jezgro Sombora – Venac, koje je proglašeno kulturnim dobrom od velikog značaja. Ova urbana matrica razvija se naročito u periodima krajem XVIII veka kao i od kraja XIX veka do početka I svetskog rata i to po principu pravilne barokne urbane sheme. Od arhitektonskih stilova najzastupljeniji su istorizam u svom bogatstvu varijeteta neo stilova u akademskim ili romantičarskim sklopovima (neogotika, romantizam, neorenesansa sa primesama baroka i manirizma), klasicizam, eklekticizam, secesija.

Korisne adrese:

♦  Turistička organizacija grada Sombora, Trg cara Lazara 1, Sombor, tel: +381 25 434350
♦   Gradska uprava Grada Sombora, Trg cara Uroša 1, Telefon: +381 25 468 111
♦   Načelnik Odeljenja za privredu Vladislav Kronić, tel: +381 25 468146
♦   JP „Vojvodinašume“, Apatinski put 11, tel: +381 25 463111, +381 25 463115
♦   Zoo vrt Miki, Stojana Matića 74, Kolut, tel: +381 25 804288, mob: +381 63 568 250
♦   JKP Čistoća, Rade Drakulića 12, Tel: +381 25 25788, fax: +381 25 24 326
♦   Sportski centar Soko, Venac Petra Bojovića 11, tel: +381 25 22082
♦   Teniski klub “Žak”, Park Ive Lole Ribara bb, tel: +381 25 43673
♦   Narodno pozorište Sombor, Trg Koste Trifkovića 2, tel centrala +381 25 437666, +381 25 24966
♦   Razvojna agencija grada Sombora, Trg cara Lazara 1, +381 25 434666
♦   Slobodan Lazić, škola jahanja Magnifiko, +381 64 1770985, iznajmljivanje konja, zaprega i ostalih životinja

Geografski položaj

GPS: 45°47′ 19°07′
Populacija: 85 569 stanovnika
Udaljenost od aerodroma: 160 km
Udaljenost od glavnog grada: 175 km
Pristup putevima: Putna mreža magistralnih (M17.1 I M18) – 89 km, regionalnih (P101, P105 I P105.1) – 67 km i lokalnih puteva – 110 km.

Kontakt

Ime i prezime: Mihael Plac
Odeljenje: Odeljenje za privredu, Odsek za lokalni ekonomski razvoj
Adresa: Trg cara Uroša 1
Telefon: +381 25 468 160
Email: mihael.plac@gmail.com

Film Location

Sombor Sombor Sombor Go to Sombor locations gallery