Film in Serbia
• Subotica

Subotica

Subotica

Opis teritorije

Grad Subotica nalazi se na severu Republike Srbije uz granicu sa Republikom Mađarskom. Prosečna nadmorska visina Subotice je 114m, 40m iznad nivoa Tise kod Kanjiže a 32m iznad nivoa Dunava kod Baje.
Značajni turistički i geografski pojmovi na teritoriji opštine su Jezera Palić i Ludaš, trščana divlja obala i veoma urbanizovan turistički deo u stilu srednjoevropskih letovališta.
ZOO vrt Palić – nekada najveći i najlepši u SFRJ, insitucija sa najviše IPA projekata u gradu, pruža izvanredan ugodjaj. Vrt je osavremenjen, a volijeri su prilagodjeni udobnosti životinja. Selevenjska prašuma predstavlja ostatke nekadašnje ogromne prašume, predivan i miran ambijent prastarih stabala. U okolini grada pretežno su oranice i vinogradi.
Dominantan tip arhitekture grada je mađarska secesija u centru a rezidencijalne kuće su vojvodjanskog tipa sa delovima blokovskih naselja.

Projekti koji su snimljeni na lokacijama u opštini u poslednjih 5 godina:

♦  Braća Blum

♦  Pljačka trećeg rajha

Geografski položaj

GPS :46 05’ 55’’ 19 39’ 47’’
Populacija: 140 358 stanovnika
Udaljenost od aerodroma: 165 km
Udaljenost od glavnog grada: 184 km
Pristup putevima: Autoput (Koridor X) – U blizini grada je pruključak na autoput E-75

Kontakt

Ime i prezime: Laslo Horvat
Odeljenje: Služba protokola Gradske uprave Subotice
Adresa: Trg slobode 1, Subotica, 24 000
Telefon: +381 24 551 219
Email: protokol@subotica.rs

Film Location

Subotica Subotica Subotica Go to Subotica locations gallery