Film in Serbia
• VRŠAC

VRŠAC

VRŠAC  

Opis teritorije

Opština Vršac se nalazi u jugoistočnom delu Vojvodine, u južnom Banatu. Osnovni elementi koji karakterišu geografski položaj su: pripadnost Panonskom basenu, pogranični položaj i blizina Rumunije, visinska razuđenost reljefa, netipična za prostor Vojvodine, razvijena putna mreža i dobra saobraćajna povezanost sa okruženjem. Područje opštine Vršac karakteriše ravničarski predeo Panonske nizije. Bogatstvom geomorfoloških oblika, opština Vršac se razlikuje od većine opština Vojvodine. Idući od nižih ka višim predelima, na ovom prostoru mogu se izdvojiti sledeće osnovne morfološke celine: depresije, aluvijalna ravan reke Karaš, lesne terase, lesne zaravni, Deliblatska peščara i Vršacke planine, sa najvišim vrhom u Vojvodini, Gudurički vrh 641m. Deliblatska peščara i Vršačke planine predstavljaju najizrazličitije morofološke motive ovog prostora, sa visokim stepenom razvojnih potencijala. Sa svojom živopisnom okolinom, velikim plantažama vinograda, bogatstvom šuma kao oazama mira i čistog vazduha, značajnom riznicom kulturnih dobara kao i raznovrsnim društvenim i kulturnim životom, Vršac je oduvek bio i ostao interesantno i turistički privlačno mesto. Vršačke planinije sa svojim trim stazama interesantne su kako za ekstremne sportove, tako i za one manje opasne: paraglajding, planinarenje, trčanje, brzo hodanje, biciklizam, rekreativne šetnje i sl. Rekreativne mogućnosti ove predivne prirode dopunjava lov u uređenim lovištima, a najatraktivniji je lov na divlje svinje, srne i fazane. Ljubitelji ribolova uživaju pecajući na reci Karaš, kanalu Dunav-Tisa-Dunav i ribnjacima. Turističkoj ponudi važan doprinos daju i razne kulturne, privredne, turističke i sportske manifestacije, koje se redovno održavaju u gradu.   Dominantan tip arhitekture: Vršac ima sačuvane pojedine građevine i čitave komplekse ambijentalne celine, što predstavlja lepe primerke raznih stilova, posebno barokne i secesijske epohe. Rekonstrukcijom fasada, sačuvana je njihova autohtonost i potencirana su njihova inventivna bogatstva, čime i sam grad dobija svoje posebno obeležje. Među ovim zgradama su i objekti koji imaju svoj istorijski, privredni, etnografski i arhitektonski značaj.

Geografski položaj

GPS:  45°7′0″N 21°18′12″E Populacija: 52.026 stanovnika Udaljenost od aerodroma: 100km od aerodroma u Beogradu Udalljenost od glavnog grada: 84 km od Beograda Od autoputa Vršac je udaljen 100 km. Nalazi se na međunarodnom putu Beograd – Temišvar, kroz Vršac prolazi međunarodna železnička pruga Beč – Budimpešta – Beograd – Bukurešt; Vršac se nalazi 35 km od kanala DTD; Najznačajnija prednost Vršca, u odnosu na okruženje je izuzetno strateško povoljna geografsko-saobraćajna lokacija, jer se opština nalazi na važnom međunarodnom putnom pravcu E-70, koji spaja dva panevropska koridora, i to X i IV.   Aerodrom Vazduhoplovne akademije u samom gradu Prilazni putevi: Iz pravca Rumunije, grada Pančeva, opštine Plandište, opštine Bela Crkva

Film Location

VRŠAC VRŠAC VRŠAC Go to VRŠAC locations gallery