Film in Serbia
• BAČ

BAČ

BAČ

Opis teritorije

Opština Bač (grad po kome je oblast izmedju reka Dunava i Tise dobila ime Bačka), nalazi se u jugozapadnom delu prostrane panonske nizije, u Vojvodini, još bliže u jugozapadnom delu Bačke. Prostire se na 367km2 i obuhvata 6 naselja (Bač, Bačko Novo Selo, Plavna, Vajska, Bođani, Selenča)  sa ukupno 15.292 stanovnika.

Bačka opština je pogranična, njenu zapadnu granicu čini reka Dunav (dužina obale 43 km). Kroz Bač protiče kanal koji se nalazi u sklopu hidrosistema Dunav-Tisa- Dunav, na 12 km od Bača u naselju Vajska nalazi se jezero „Provala“ –kupalište sa peščanom plažom; opština je ispresecana i vodotocima koji nemaju prirodni oticaj a tu su i mnogobrojne bare i močvare.

Značajni turistički, geografski pojmovi na teritoriji opštine Bač  su Tvrdjava u Baču iz 14. veka, Franjevački samostan iz 12.veka, Manastir Bodjani iz 15.veka, ostaci Turskog kupatila-hamam  iz 16. Veka. Kroz opštinu Bač duž obale Dunava prolazi biciklistička staza-deo Medjunarodne rute EuroVelo6;

Dominantan tip arhitekture u centru Bača pripada duhu arhitekture sa kraja 19. i početka 20. veka, na Franjevačkom samostanu su vidljivi delovi arhitekture iz perioda kasne romanike, gotike, renesanse, baroka i klasicističkog perioda , zatim Župna crkva pripada periodu baroka a samostan pored crkve-kasnom klasicizmu. Na Bačkoj tvrdjavi dominira srednjevekovna arhitektura sa elementima renesanse.  Ostali delovi Bača i naseljena mesta opštine pripadaju tipičnoj vojvodjanskoj arhitekturi.

Geografski položaj

GPS:  45°23′19″N19°14′07″E
Populacija:5399  stanovnika
Udaljenost od aerodroma: 140 km
Udaljenost od glavnog grada: 140 km
Udaljenost od glavnih saobraćajnica: Bač je udaljen od Novog Sada 65 kilometara, 140 km od Beograda i 120 km od Subotice.
Prilazni putevi: Magistralni put M-18 (Odžaci- Bač – Bačka Palanka)