Film in Serbia
• BEOČIN

BEOČIN

BEOČIN

Opis teritorije

Opština Beočin se nalazi u centralnom delu AP Vojvodine, u severozapadnom delu Srbije. Teritorijalno pripada severnom delu Srema, dok je administrativno deo Južno-bačkog okruga. Severnom granicom Opštine protiče reka Dunav koja deli Opštinsku teritoriju od teritorije grada Novog Sada. Južnu stranu Opštine obuhvataju obronci planine Fruške gore. Opština Beočin sa severne strane jednim delom graniči sa opštinom Bački Petrovac, na severoistoku sa opštinom Novi Sad i na severozapadu sa opštinom Bačka Palanka. Sa jugoistočne strane je opština Irig, dok sa jugozapadne strane Beočin graniči sa opštinom Sremska Mitrovica. Novi Sad, koji je administrativni centar AP Vojvodine, udaljen je od Beočina 17 kilometara.

Površina Opštine je 186 km2 i jedna je od najmanjih opština u Južno-Bačkom okrugu. Ukupan broj stanovnika po popisu iz 2011. godine je 15.726, a ukupan broj domaćinstava 5.577. Na kilometar kvadratni dolazi 84 stanovnika, što je ispod proseka za Republiku Srbiju. Opština je pravougaonog oblika i prostire se u pravcu sever-jug 7 do 10 kilometara, dok  je izdužena u pravcu istok – zapad 27 kilometara.

Područje opštine Beočin odlikuju karakteristike kako brdovitog tako i ravničarskog terena. Čitava teritorija je stepenasto nagnuta ka severu pri čemu najvišu stepenicu čini bilo Fruške gore a najnižu delovi koji se preko odseka spuštaju u močvarno aluvijalno zemljište Dunava. Prema raspoloživoj literaturi, reljef opštine Beočin se može podeliti u pet geomorfoloških celina: planinska podgorina, lesna zaravan, potočne doline i aluvijalna ravan Dunava.

Značajni turistički ili geografski pojmovi na teritoriji vaše opštine:

Manastir Beočin,Manastir Rakovac,Stari Špicerov dvorac,Sedam pravoslavnih, tri rikomatoličke,  i po jedna evangelistička crkva i Molitveni dom islamske zajednice, Zvičajni muzej u Čereviću, Arheološko nalazište Gradina u Rakovcu, Beli majdan Rakovac, Vila Ravne u Svilošu, Izletište sa kongresnim centrom Andrevlje, Peščana plaža uz Dunav u Beočinu, Izletišta na Brankovcu, Zmajevcu, Osovlju i Hladnoj vodi, Dečije odmaralište Testera, Vinski put kroz beočinsku opštinu, Restoran Atos Koruška

Beočin ima relativno povoljan saobraćajno–komunikativni i strateški položaj, i daleko veći potencijal u odnosu na do sada iskorišćen. Opština poseduje tranzitni i delimično pogranični položaj, a uočljiva je dobra saobraćajna povezanost sa bližim i daljim okruženjem, pre svega drumom sa Novim Sadom, Sremskom Mitrovicom, Beogradom i graničnim prelazom ka Republici Hrvatskoj.  Opština poseduje tranzitni i delimično pogranični položaj, a uočljiva je dobra saobraćajna povezanost sa bližim i daljim okruženjem, pre svega drumom sa Novim Sadom, Sremskom Mitrovicom, Beogradom i graničnim prelazom ka Republici Hrvatskoj.

Geografski položaj

GPS: 45°11′32″N19°43′13″E
Populacija: 7839 stanovnika
Udaljenost od aerodroma: 80 kilometara od aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu, 40 kilometara od aerodroma Čenej.
Udaljenost od glavnog grada: 100 km
Kroz opštinski prostor prolaze saobraćajno važni koridori putnog-drumskog saobraćaja i to:
–  državni put II reda broj 116, Novi Sad – Beočin – granica Hrvatske;
–  opštinski put Rakovac-Zmajevac, Irig – Vrdnik – Rakovac;
–  državni put II reda broj 125, povezuje opštinu Beočin sa Sremskom Mitrovicom.

Film Location

BEOČIN BEOČIN BEOČIN Go to BEOČIN locations gallery