Film in Serbia
• Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

rsz_1dots_logo-23Ekonomski fakultet je vodeća visokoobrazovna institucija iz oblasti ekonomije, biznisa i statistike u Jugoistočnoj Evropi, međunarodno priznata, a pored obrazovanja aktivno se bavi istraživanjem, inovacijama i podstiče preduzetništvo. U saradnji sa Ekonomskim fakultetom Srpska filmska asocijacije je sprovela Analizu ekonomskih efektata podsticaja za investiranje u audio-vizuelnu produkciju koje Ministarstvo privrede dodeljuje za produkciju filma, TV serija i reklama. Ovakva analiza, iako uobičajena u svetskoj, prvi put je sprovedena u domaćoj praksi kako bi dala pregled kompletne efikasnosti podsticaja od njihovog uvođenja 2016. do danas.