Film in Serbia
• Escape Studios

Escape Studios

escape_black_rgbEscape Studios organizuje specijalizovane kurseve za studente i postdiplomce iz oblasti vizuelnih efekata, video igara, digitalnih umetnosti i animacije, i kraće kurseve za motion graphics. Od osnivanja kompanije 2002. godine u Londonu, više od 4.000 studenata uspešno je završilo obuke zahvaljujući kojima rade u industriji animacije i vizuelnih efekata. U oktobru 2013, Escape Studios je kupio Pearson plc, a blisko sarađuju i sa najuspešnijim studijima za vizuelne efekte među kojima su Framestore, The Mill, MPC, Electric Theatre Collective, Meduze, Bluebolt, Cinesite, DNeg i Milk. Escape Studios je pokrenuo prvi VFX festival u Londonu 2012, zajedno sa MPC, Framestore i Cinesite.