Film in Serbia
• Filmski centar Srbije

Filmski centar Srbije

fcs-logo-950x530-800x430Filmski centar Srbije je nacionalna institucjia koja pruža profesionalnu podršku filmskim stvaraocima i realizuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje pripreme, razvoja, proizvodnje, distribucije i prikazivanja domaćih i manjinskih kinematografskih dela. Ostvaruje i razvija saradnju sa svim srodnim institucijama u inostranstvu, fondacijama, festivalima, marketima, promoterima, kupcima filmova i uglednim udruženjima i pojedinicima. FCS podržava i organizuje festivale, promocije, konferencije, publikacije i tematske cikluse posvećene promociji srpskog filma na međunarodnim festivalima i drugim manifestacijama sličnog karaktera.