Film in Serbia
• Golubac

Golubac

Golubac

Opis teritorije

Opština Golubac se nalazi na severoistoku Srbije, na nadmorskoj visini od 78 m.  Opštini Golubac pripada 52 km desne obale Dunava. Sam grad se nalazi na obali reke Dunav kod ulaska u Đerdapsku klisru, u podnožju Kučajskih planina. Nacinalni park Đerdap, predeo jedinstvene lepote sa bogatom florom i faunom se prostire na više od 50 % teritorije opštine Golubac. Najveći je nacionalni park u Srbiji (63.608 ha) i zauzima više od polovine teritorije opštine Golubac. Čak četiri rezervata prirode su na teritoriji Opštine (Golubački grad, Bojana, Bosman–Sokolovac i Tatarski vis). Đerdapska klisura (tzv. „Gvozdena vrata“) najveća je rečna klisura probojnica Evrope, gde je moćni Dunav probio karpatske planine u dužini od 90 km. Sastoji se od 4 klisure: Golubačka, Gospođin vir, Kazan (najveća rečna dubina 90 m) i Sipska, i tri kotline: Ljupkovska, Donjomilanovačka i Oršavska. Na teritoriji opštine Golubac nalaze se: Golubačka klisura, Ljupkovska kotlina i klisura Gospođin vir.

Izvorište Beg bunar na Livadicama, Golubačka tvrđava, kanjon reke Brnjice, Bosman sokolovac, kanjon reke Bojane, Golubačka klisura, klisura Gospođin vir, manastir Tumane, pećina isposnica Zosima Sinajita, šetne staze sa vidikovcima, dve zgrade u centru pod zaštitom Rep. Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Etno kuća u Sladincu i etno postavka u Dobri, šetno-biciklistička staza…

Geografski polozaj

GPS: 44°39′00″N 21°37′35″E
Populacija: 1653 stanovnika
Udaljenost od aerodroma: 140 km
Udaljenost od glavnog grada: 120 km
Kroz Golubac prolazi magistralni put M.21, tzv. Đerdapska magistrala
Prilazni putevi: Đerdapska magistrala