Film in Serbia
• Jugoslovenska kinoteka

Jugoslovenska kinoteka

jugoslovenskakinoteka_logoJugoslovenska kinoteka prikuplja, sređuje, obrađuje, čuva i prikazuje filmove, kao i prateću filmsku građu, predmete i druge materijale iz istorije filma, kao jedan od pet najznačajnijih filmskih arhiva na svetu. Nova upravna zgrada Jugoslovenske kinoteke, u renoviranom zdanju, zvanično je otvorena 2011, a za publiku, a u prelepom enterijeru nalaze se bioskopske sale, stalna muzejska postavka, biblioteka i direkcija Kinoteke. Najveću vrednost Kinoteke predstavljaju nitratni fond i kolekcija srpskih filmova, a ukupni fond broji više od 100.000 kopija. Od 1951. Kinoteka je redovna članica Svetske federacije filmskih arhiva (FIAF). SFA blisko sarađuje sa ovom institucijom, a jedan od najvažnijih događaja koji organizuje – konferencija CGA Belgrade održava se upravo u Kinoteci.