Film in Serbia
• Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova

U Republici Srbiji poslove državne uprave utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona obavljaju ministarstva. Ona primenjuju zakone i druge propise i opšte akte Narodne skupštine i Vlade, kao i opšte akte predsednika Republike; rešavaju u upravnim stvarima; vrše upravni nadzor nad obavljanjem poverenih poslova i dr

Unutrašnji poslovi su zakonom utvrđeni poslovi čijim obavljanjem nadležni republički organi ostvaruju bezbednost Republike i njenih građana i obezbeđuju ostvarivanje Ustavom i zakonom utvrđenih drugih prava građana.

Unutrašnje poslove državne uprave obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Unutrašnji poslovi obavljaju se na način kojim se svakom čoveku i građaninu obezbeđuje jednaka zaštita i ostvarivanje njegovih Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

U obavljanju unutrašnjih poslova mogu se primenjivati samo mere prinude koje su predviđene zakonom i kojima se sa najmanje štetnih posledica za građane i njihove organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije postiže izvršenje poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

 • zaštitu bezbednosti Republike Srbije i otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje ustavom utvrđenog poretka;
 • zaštitu života, lične i imovinske sigurnosti gradjana;
 • sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinioca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima;
 • održavanje javnog reda i mira;
 • obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana;
 • obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata;
 • bezbednost saobraćaja na putevima;
 • kontrolu prelaženja državne granice;
 • kontrolu kretanja i boravka u graničnom pojasu;
 • kontrolu kretanja i boravka stranaca;
 • nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije;
 • proizvodnju i promet eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova;
 • zaštitu od požara;
 • državljanstvo;
 • jedinstveni matični broj građana;
 • putne isprave;
 • prebivalište i boravište građana;
 • obučavanje kadrova, kao i druge poslove određene zakonom.

Procedura za dobijanje dozvole za snimanje

Veliki broj procedura i dozvola za snimanje posredno ili neposredno odnosi se na Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.  Svaki kontakt sa policijom treba  obavljati preko Biroa za saradnju sa medijima koji obradi svaki poslati zahtev i prosledi specijalizovanoj službi ministarstva.

Potrebno je poslati dopis, scenario i detalje snimanja koji podrazumevaju tačno vreme, lokaciju, broj ljudi, vozila i druge specificnosti. Uredba o naknadama za usluge koje pruza Ministarstvo unutrasnjih poslova kojom su propisane cene dozvola moze se pogledati ovde.

Detalje pogledati ovde

 ZVANIČNI WEBSAJT

Kontakt

MUP Biro za saradnju sa medijima,

Kontakt osoba: Gorica Dokić
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 2, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 3139781, faks: +381 11 3139782,
Email:  biro@mup.gov.rs