Film in Serbia
• Požarevac

Požarevac

Požarevac

Opis teritorije

Požarevac je grad u severoistočnoj Srbiji na 80 km od Beograda u Braničevskom okrugu, površine 481 km2. Okružen je plodnom stiškom ravnicom i smešten između tri reke: Dunava, Velike Morave i Mlave. Poljoprivredno zemljište zauzima 73,38% teritorije opštine. Najveći potencijali grada su u oblasti poljoprivrede,energetike,prehrambene industrije i turizma. Značajni turistički pojmovi na teritoriji opštine su Viminacium, poznato arheološko nalazište, šator-replika „Požarevačkog mira“ potpisanog 1718.god., ergela Ljubičevo osnovana 1853 god., Galerija ”Milena Pavlović-Barili’ i drugi. Požarevac ima manifestacije „Ljubičevske konjičke igre“ koje se održavaju prvog vikenda u septembru već 50 godina i glumačke svečanosti „Dani Milovoja Živanovića”. Danas Požarevac predstavlja specifičnu urbanu strukturu sa dosta kontrasta između nasleđenih slojeva iz različitih epoha. Jedna se odvijala u prvoj i drugoj polovini 19 veka kada je dominirala gradska arhitektura u stilu neoklasicizma i elementima neorenesanse, a u kasnijem periodu nadovezala se arhitektura moderne. Ovakve ambijentalne celine su prepoznatljive u ul.Draže Markovića,ul.Stari korzo,ul.Veljka Dugoševića i na Trgu Oslobođenja. Najznačajniji objekat je zgrada Okružnog načelstva koja je sagrađena 1888/89 god.kao razuđena i reprezentativna dvojna kompozicija sabogatom arhitekturom akademizma sa kraja 19 veka, sa stilskom obradom i elementima neorenesanse i klasicizma. Drugi period razvijao se 70-tih i 80-tih godina XX veka u stilu socrealizma i takvi objekti formiraju frontove glavnih gradskih saobraćajnica i svojom linijskom formom i monumentalnošću naglašavaju prilaz centralnoj zoni grada.

Geografski položaj

GPS: 44°37′ 21°11′ Populacija: 75 334 stanovnika Udaljenost od aerodroma: 95 km Udalljenost od glavnog grada: 80 km Pristup putevima: M-24 koji povezuje grad sa Koridorom X (autoput Beograd-Niš), M 25.1 Požarevac-Golubac-Kladovo (Đerdapska magistrala), regionalni putevi: P-214a, P 103  

Kontakt

Ime i prezime: Dragana Živanović Odeljenje: Odeljenje za imovinsko pravne,komunalne poslove i saobraćaj Adresa: Drinska 2, 12000 Požarevac Telefon: +381 12 539 677 Email: dzivanovic@pozarevac.rs