Film in Serbia
• RUMA

RUMA

RUMA

 Opis teritorije

Opština Ruma zauzima središnji deo regiona Srem, i proteže se od leve obale reke Save (u širini od 32 kilometra)  prema severu do obronaka Fruške gore, svojom teritorijom spaja svinjski i vinski Srem. Zato za Rumu obično kažemo da je u srcu Srema.

Uglavnom je ravničarski predeo, sa bogatim šumskim pojasom  u južnom delu opštine, Barom Trskovača, kod Platičeva, kanalom Jarčina, jezerima Borkovac, kod Rume, i Kudoš, kod Pavlovaca. Sela u severnom delu opštine nalaze se u podnožju Fruške gore.

Značajni turistički ili geografski pojmovi na teritoriji opštine:

Arheološki lokalitet Gomolava, kod Hrtkovaca, na obali reke Save (iz perioda neolita, vinčanska kultura) višeslojni lokalitet koji svedoči o različitim epohama života na ovim prostorima. Kroz Rumu prolazi 45. uporednik, što znači da smo na polovini puta od Ekvatora do Severnog pola. Raskrsnica najvažnijih putnih pravaca i železničke pruge.

Dominantan tip arhitekture:

klasicizam, neoklasicizam, secesija

Geografski položaj

GPS:  45°00′17″N19°49′12″E
Populacija: 30.076 stanovnika
Udaljenost od aerodroma: 35km
Udaljenost od glavnog grada: 65km

Kroz Rumu prolazi magistralni put M-21, Novi Sad – Šabac, a na 6 kilometara od grada prolazi Autoput E-70 Beograd-Zagreb. Na obodu grada je magistralna železnička pruga Beograd-Zagreb (koja spaja Evropu sa Bliskim istokom), kao i pruga Zvornik-Ruma.

Pored autoputa E-70 i magistralnog puta M-21, do Rume vodi i put od Sremske Mitrovice(iz pravca Semberije), put od Inđije, lokalni put iz pravca Vrdnika, i lokalni putevi iz Pravca Stejanovaca i Buđanovaca.