Film in Serbia
• SREMSKI KARLOVCI

SREMSKI KARLOVCI

SREMSKI KARLOVCI

Opis teritorije

Sremski Karlovci propadaju Severoistočnom delu Srema, opština pripada južnobačkom okrugu . Teritoriju opštine preseca reka Dunav. Deo teritorije (oko 1000 ha se nalazi u Koviljsko-Petrovaradinskom ritu, a nacionalni park Fruška gora zauzima  oko 700 ha opštine. Sremski Karlovci poseduju brojne kulturno-istorijske znamenitosti: Karlovačka gimnazija, Bogoslovija, Kapela mira, Patrijaršijski dvor, itd. Od geografskih lokaliteta treba spomenuti izletište Stražilovo gde se nalazi spomenik jednog od najpoznatijih srpskih pesnika, Branka Radičevića. Dominantan tip arhitekture:Barok

Geografski položaj

GPS:  45°12′05″N 19°56′02″E Populacija: 8772  stanovnika Udaljenost od aerodroma: 50 km Udaljenost od glavnog grada: 65 km Udaljenost od glavnih saobraćajnica: magistralni put m-22 prolazi kroz Sremske Karlovce. Autoput e-75 je udaljen oko 15 km, od centra. Železnička trasa Beograd-Subotica proloazi kroz Sremske Karlovce. Prilazni putevi:m-22 i putni pravac od Iriškog venca i Iriga.