Film in Serbia
• Srpska asocijacija snimatelja SAS

Srpska asocijacija snimatelja SAS

sas
Srpska asocijacija snimatelja je neprofitno, umetničko, strukovno i edukativno udruženje gradjana koje okuplja vodeće direktore fotografije u Srbiji. Ciljevi Asocijacije su unapređenje umetničkog stvaralaštva, širenje kulture vizuelne komunikacije i poboljšanje okruženja i profesionalnih standarda u kojima stvara srpska kinematografija.
Srpska asocijacija snimatelja je početkom marta na sednici u Talinu u Estoniji primljena u IMAGO, Evropsku Federaciju direktora fotografije, kao 39. član. Prijem SAS je zasnovan na usaglašenosti kriterijuma i normativnih akata primenjenih pri osnivanju Srpske asocijacije sa Evropskim normama u toj oblasti, kao i ostvarenih rezultata u radu.