Film in Serbia
• Titel

Titel

Titel

Opis teritorije

Teritorija opštine Titel prostire se na krajnjem jugoistoku Bačke, u čuvenoj Šajkaškoj oblasti, opkoljena obalama Dunava i Tise. Teritorija opštine ima površinu od 270 km2 od čega je 190 km2 obradivo poljoprivredno zemljište. Sa šest naseljenih mesta: Titel, Lok, Vilovo, Gardinovci, Šajkaš i Mošorin, ova opština je među najmanjim u Vojvodini. Procenjen broj stanovnika opštine je na oko 16000, a samog Titela najviše 6000.

Iz ritova i ravnice uzdiže se Specijalni rezervat prirode „Titelski breg“, lesna zaravan sa oko 130 metara nadmorske visine i tipično stepskim staništima. Sa vidikovaca Titelskog brega pruža se pogled na ravni Banat, deo Srema preko Dunava sve do Avale. Surduci Titelskog brega puni su iznenađenja u naizgled jednoličnoj ravnici, sa jedne strane blage padine stepskih staništa, stepskih poličica i škrapa a sa druge strane gotovo neprohodno šumsko rastinje.

U atarima opštine Titel nalaze se garnice još 2 Specijalna rezervata prirode SRP „Koviljsko – petrovaradinski rit“ i „Ritovi donjeg Potisja“.

Geografski položaj

Naselje Titel – administrativni centar opštine, nalazi se u samom srcu Vojvodine na tromeđi Srema, Banata i Bačke. Ležeći ispod Titelskog brega uz desnu obalu Tise, naspram ušća Begeja u Tisu i 9 km od ušća Tise u Dunav, Titel slovi za mesto sa fenomenalnim geografskim položajem.

Drumski saobraćaj, železnica i plovne reke kojima se saobraća sa Zrenjaninom na oko 30 km, Novim Sadom 40 km i Beogradom 50 km. Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd udaljen je svega 65 km.

Tipična vojvođanska naselja sa prepoznatljivim objektima i organizacijom javnog prostora začinjena su vojnograničarskom arhitekturom. Objekti STŠ „Mileva Marić“, Narodne biblioteke „Stojan Trumić“, restorana sa prenoćištem „Tisa“- pod zaštitom kao spomenik kulture, Doma kulture (starog bioskopa) i mnogi drugi mogu pružiti dobre kadrove i čine specifičan ambijent u naselju Titel.

Kontakt

Ustanova za zaštitu prirode „Titelski breg“
Adresa: Glavna 10, 21240 Titel
Telefon: +381 21 2962 177
Email: info@titelskibreg.com

Lokacije

obod brega2 Locki pasnjaci4 djeram Locki pasnjaci

Film Location

Titel Titel Titel Go to Titel locations gallery