Film in Serbia
• Uprava carina

Uprava carina

Uprava carina

Uprava carina je izvršni organ Vlade Srbije u sastavu Ministarstva finansija, koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije. Uprava carina pojednostavljivanjem postupaka, modernizacijom sistema carinskog poslovanja, obrazovanjem zaposlenih i jačanjem saradnje sa drugim domaćim institucijama i službama, kao i aktivnim učešćem u međunarodnoj i regionalnoj carinskoj saradnji, doprinosi obezbeđivanju stalnih javnih prihoda, efikasnom odvijanju međunarodne trgovine, kao i očuvanju bezbednosti, sigurnosti i sveukupne zaštite.

Više o saradnji sa poslovnom zajednicom pročitajte OVDE.

Procedura za dobijanje dozvole za snimanje

Veliki broj procedura i dozvola za snimanje posredno ili neposredno odnosi se na Upravu carina – Ministarstvo finansija.  Kontakt sa carinskom službom Srbije možete ostvariti preko Grupe za odnose sa javnošću Uprave carina koja će svaki zahtev proslediti nadležnom sektoru Uprave carina.

Kontakt

Grupa za odnose sa javnošću Uprave carina

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 155a, 11070 Beograd
Telefon: +381 11 2695 880
E-mail: pr@carina.rs