Film in Serbia
• Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti, strukovnih studija

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti, strukovnih studija

vslpu-zastitni-znak-web-srpVisoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu je jedina državna strukovna visoka škola u polju umetnosti sa akcentom na razvijanje veština i praktični rad u tri studijska programa – grafički dizajn, dizajn enterijera i mediji slike. Pored inoviranih sadržaja studijskih programa, odlikuju se i brojnim umetničkim i stručno aplikativnim predmetima, a studentima posebno odgovaraju male grupe i individualni rad s njima. Škola je učestvovala u programu izrade strategije Pametne specijalizacije, u okviru grupe za kreativne industrije koju je moderirala Milica Božanić, izvršna direktorka SFA.