Film in Serbia
• JKP Zelenilo Beograd

JKP Zelenilo Beograd

JKP Zelenilo Beograd

Zelenilo Beograd je javno komunalno preduzeće koje vrši delatnost uređenja i održavanja javnih zelenih površina, održavanja javnih sanitarnih objekata, prateće proizvodnje i popravke parkovskih, sportskih i drugih rekvizita, proizvodnje cveća, ukrasnog bilja i popune sadnica u park-šumama.

Komunalne delatnosti JKP Zelenilo Beograd obavlja na teritoriji deset gradskih opština: Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski Venac, Stari grad i Čukarica.

Pored navedene komunalne delatnosti preduzeće obavlja i delatnosti koje su u funkciji drugih komunalnih delatnosti: uređenje novih parkova, zelenih i rekreacionih površina, u manjem obimu trgovina cvećem, sadnim mterijalom, semenskom robom, sredstvima za zaštitu bilja i dr, izrada planske, investicione i tehničke dokumentacije za uređenje i rekonstrukciju postojećih parkova, zelenih i rekreacionih površina i pratećih objekata i opreme.

Za dobijanje dozvola za snimanje na javnim zelenim povrsinama na teritoriji grada Beograda pogledati ovde.

Procedura za dobijanje dozvole za snimanje

Za potrebe snimanja na bilo kojoj zelenoj površini na teritoriji grada Beograda (uključujući i parkove), potrebna je saglasnost JKP Zelenilo Beograd. Dozvola/saglasnost za snimanje se dobija slanjem dopisa sa naznakom ukoliko ima posebnih zahteva. Zelenilo Beograd takođe je nadležno i za specifične usluge za potrebe snimanja kao što je košenje trave, čišćenje snega, postavljanje ili uklanjanje đubrijera, klupa i ostalog pratećeg mobilijara. Postoji utvrđena fiksna tarifa za korišćenje lokacija a ostale usluge se  dodatno naplaćuju.

ZVANIČNA PREZENTACIJA

Kontakt

Kontakt osoba: Vitoslava Marković
Telefon: +381 11 2622481, +381 11 2622344
Fax: +381 11 2624272
E-mail: odrzavanje@zelenilo.rs