Film in Serbia
• Ministarstvo odbrane

Ministarstvo odbrane

grb_bela_poz-rsz2Ministarstvo odbrane Republike Srbije predlaže i sprovodi politiku odbrane, izvršava zakone i međunarodne ugovore, opšta akta Narodne skupštine, Vlade i akta predsednika Republike iz oblasti odbrane.

U okviru vršenja svoje informativne i kulturne funkcije Ministarstvo odbrane neguje saradnju sa producentskim kućama i televizijama koja se ogleda u pružanju usluga radi ostvarenja dokumentarnih i igranih filmskih i televizijskih projekata i obrazovnih emisija.

 

 

Procedura za dobijanje dozvole za snimanje

Od 2015. godine Ministarstvo odbrane je film friendly ustanova i kao takva teži uspostavljanju procedura i usluga koje omogućavaju profesionalnu filmsku i TV produkciju i kontinuiranu saradnju sa filmskim sektorom na privlačenju međunarodnih filmskih produkcija u Srbiju.

Kroz ustupanje vojnih lokacija za snimanje filmova, iznajmljivanje opreme, naoružanja, uniformi, angažovanja pripadnika Vojske Srbije kao statista, ustupanja arhivske građe, pružanje konsultantskih usluga, do sada smo ostvarili uspešnu saradnju sa brojnim domaćim i starnim produkcijma.

Kontakt

UPRAVA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Adresa: Birčaninova 5/11, 11000 Beograd

Kontakt osobe: 

mj Bojan Milivojević, telefon: +381 69 1105 364

vs Jelena Lukjančenko, telefon: +381 64 8874 202

E-mail: info@mod.gov.rs