Film in Serbia
• Negotin

Negotin

Negotin

Opis teritorije

Teritorija opštine Negotin se deli na brdsko- planinski deo na jugozapadu i ravničarski na severoistočnom delu opštine. Reka Dunav teče graničnim delom opštine sa Rumunijom u dužini od 40 km. Kroz teritoriju opštine protiče i nekoliko manjih reka ( Timok, Zamna,Jasenička reka). Planinski deo opštine je šumovit i bogat divljači. Deo pored Timoka i Dunava  ima pored ostalog i  površine pod vinogradima. Opština Negotin se nalazi na samoj tromedji sa Rumunijom ( najbliži grad Turnu Severin) i Bugarskom ( najbliži grad Vidin) sa kojima postoji dobra saobraćajna povezanost.

Značajni turistički ili geografski pojmovi na teritoriji vaše opštine:

Staro gradsko jezgro ( Crkve, muzeji, kompleks Mokranjčeve kuće, Stara Čaršija..)

Kompleksi Rajačkih, Rogljevačkih I Smedovačkih pivnica

Deli Jovan

Kompleks Vratne , tok reke Zamne

Kompleks Mokranjskih stena

Obala Dunava sa plažama na Kusjaku I kod sela Mihajlovac

Dominantan tip arhitekture: Klasična gradska arhitektura sa kraja 19. i početka 20.veka kao i savremena  gradska arhitektura

Tradicionalna seoska arhitektura i savremena arhitektura.

 Geografski položaj

GPS:  44°13′21″N 22°31′31″E
Populacija: 16882 stanovnika
Udaljenost od aerodroma: Do aerodroma u Beogradu 250km  , do aerodroma u Nišu 160 km
Udalljenost od glavnog grada: 232km

Udaljenost od glavnih saobraćajnica: Grad negotin se nalazi na glavnim saobraćajnicama ka Beogradu, Nišu, Zaječaru, Majdanpeku , Kladovu,Boru

Prilazni putevi: Negotin- Kladovo, veza za Beograd, Niš.