Film in Serbia
• Snimanje na zelenim površinama (u prirodi)

Snimanje na zelenim površinama (u prirodi)

Za potrebe snimanja na bilo kojoj zelenoj površini na teritoriji grada Beograda (uključujući i parkove), potrebna je saglasnost JKP Zelenilo Beograd.
Dozvola/saglasnost za snimanje se dobija slanjem dopisa sa naznakom ukoliko ima posebnih zahteva.
Zelenilo Beograd takođe je nadležno i za specifične usluge za potrebe snimanja kao što je košenje trave, čišćenje snega, postavljanje ili uklanjanje đubrijera, klupa i ostalog pratećeg mobilijara. Postoji utvrđena fiksna tarifa za korišćenje lokacija a ostale usluge se dodatno naplaćuju.

Zavod za zaštitu prirode ima savetodvnu ulogu u dodeljivanju saglasnosti, zapravo daju stručnu procenu kada je upućen poseban zahtev nekom drugom preduzeću spomenika prirode, npr JP Nacionalni park, imajuci u vidu unapredjenje i zastitu prirode.
Najčešće su to situacije kad je za potrebe snimanja potrebna privremena gradnja na lokaciji zaštićenog parka prirode.

Kontakt:

JKP Zelenilo Beograd,
Kontakt: Vitoslava Marković,
Adresa: Mali Kalemegdan 8, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 2622481,
Email: odrzavanje@zelenilo.rs


Zavod za zaštitu prirode Srbije,
Kontakt: Maja Radosavljević, stručni saradnik za odnose s javnošću,
Adresa: Dr Ivana Ribara 91, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 2093 858, +381 66 381 480,
Email: maja.radosavljevic@zzps.rs