Film in Serbia
• Snimanje u školama

Snimanje u školama

Za potrebe snimanja u zgradama i dvorištima osnovnih i srednjih škola nije nadležno Ministarstvo za obrazovanje već treba kontaktirati direktno direktore škola za dobijanje dozvole. Za snimanje u zgradama fakulteta treba kontaktirati službu za odnose s javnošću fakulteta.