Film in Serbia
• Trening za koordinatore produkcije

Trening za koordinatore produkcije

Program: - zaduženja koordinatora produkcije prema engleskoj i američkoj organizaciji – predprodukcijske pripreme – osnovi script breakdown-a, budžetiranje i planiranje – obezbeđivanje dozvola, priprema ugovora i dokumentacije, logistika – priprema izveštaja produkcijskog sektora   luxmedia 18-Z36C Učesnici su naučili razliku između koordiniranja na setu i u produkcijskoj kancelariji, spoznali ulogu koordinatora produkcije na međunarodnim filmskim projektima, upoznali se sa standardima internacionalne produkcije, obogatili već stečeno iskustvo interaktivnom vežbom sa profesionalnim predavačem i pripremili se za rad na velikim projektima. Na treningu je učestvovalo 8 organizatora, izvršnih producenata i koordinatora koji poseduju iskustvo u fimskoj produkciji, a svoje znanje žele da podignu na viši nivo i pripreme se za rad na međunarodnim projektima.   O predavaču: Linda Fraser je koordinator produkcije iz Velike Britanije, gde je nakon 15 godina rada na filmu i TV drami postala cenjeni stručnjak u ovoj oblasti. Svoje bogato iskustvo aktivno prenosi mlađim kolegama održavajući treninge u Royal Conservatore of Scotland, Screen Academy Scotland i BECTU – film and television Trade Union. luxmedia 18-Z36C luxmedia 18-Z36C luxmedia 18-Z36C luxmedia 18-Z36C