Film in Serbia
• Upotreba električne energije na snimanjima

Upotreba električne energije na snimanjima

Isključivanje i uključivanje javne rasvete U svrhu snimanja javnu rasvetu i dekorativno osvetljenje zgrada i objekata (uključivanje i isključivanje) obezbeđuje JKP Javna rasveta na pisani zahtev produkcije obradjen i sproveden. Priključivanje na bandere, kasnu ili kandelabre Potrebno je obratiti se Elektrodistribuciji Beograd. Na zvaničnom sajtu EDB nalazi se formular koji se popuni i pošalje fax-om i time se udje u dalju proceduru. (primerak formulara na dnu stranice) Kontakt JKP Javno osvetljenje, Kontakt: Dragan Nedeljković, Savetnik za operativne poslove, Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73a, 11000 Beograd, Telefon: +381 11 4405110, Email: office@bg-osvetljenje.rs, PD Elektrodistribucija Beograd, Adresa: Masarikova 1-3, 11000 Beograd, Telefon: +381 11 340 5534, Fax: +381 11 340 5509 Email: biljana.kerkez@edb.rs