Film in Serbia
• Usluge JKP Gradska čistoća za potrebe snimanja

Usluge JKP Gradska čistoća za potrebe snimanja

Usluge koje pruža JKP Gradska čistoća za potrebe snimanja su: polivanje ulica, postavljanje ili uklanjanje kontejnera,  iznajmljivanje uniforme i opreme iz fundusa preduzeća. Ove usluge se naplaćuju po zvaničnom cenovniku , a potrebno je bratiti se Sektoru operative ovog preduzeća. Kontakt: JKP Gradska čistoća, Kontakt: Sektor operative Adresa: Mije Kovačevića 4, 11060 Beograd, Telefon: +381 11 3314 000, Email: infocentar@gradskacistoca.rs