Film in Serbia
• VIZE I RADNE DOZVOLE

VIZE I RADNE DOZVOLE

Pre nego što isplanirate svoj dolazak u Srbiju molimo vas da pogledate aktuelnu proceduru i testove koji su potrebni za ulazak u zemlju tokom pandemije virusa COVID-19

BORAVIŠNE DOZVOLE

Ako je period snimanja duži od 90 dana, glumci i svi članovi ekipe, kao i tehničari, moraju imati dozvolu za privremeni boravak u Srbiji.

 • GDE: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odeljenje za strance nadležno je za izdavanje dozvola za privremeni boravak.
 • KAKO: Strani državljanin koji podnosi zahtev za dozvolu privremenog boravka treba da dostavi opšte (lične) dokumente (pasoš, zdravstveno osiguranje, dokaz o mestu boravka, količini finansijskih sredstava) i dokumenta koja dokazuju razlog boravka u Srbiji. Kada su u pitanju članovi produkcijskog tima i / ili glumci, to je obično Ugovor o saradnji između međunarodnih i srpskih produkcijskih kuća i dokaz da se članovi ekipe nalaze u Srbiji da bi proizveli audio-vizuelno delo.
 • KOLIKO DUGO: Potrebno je oko 4 nedelje za dobijanje dozvole za privremeni boravak, od dana podnošenja zahteva za izdavanje dozvole. Svaki strani državljanin (dakle i članovi filmskih ekipa) koji boravi u Srbiji duže od 90 dana u roku od 6 meseci mora da dobije dozvolu za privremeni boravak, osim u slučaju da je potrebna viza pre dolaska u Srbiju.

 VIZE

Za boravak do 90 dana građanima sledećih zemalja nije potrebna viza za ulazak u Srbiju:

države članice EU, Albanija, Andora, Argentina, Australija, Bahrein, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Island, Izrael, Japan, Južna Koreja, Kanada, Katar, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Lihtenštajn, Meksiko, Moldavija, Monako, Mongolija, Norveška, Novi Zeland, Oman, Peru, SAD, San Marino, Sejšeli, Severna Makedonija, Singapur, Švajcarska, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Vatikan, Velika Britanija

Državljanima Velike Britanije nije potrebna viza za ulazak u Srbiju za posete do 90 dana.

Za boravak do 30 dana građanima sledećih zemalja nije potrebna viza za ulazak u Srbiju:

Belorusija, Indija, Kazahstan, Kina, Rusija, Ukrajina

Za boravak do 90 dana građanima sledećih zemalja koji imaju diplomatski ili službeni pasoš nije potrebna viza za ulazak u Srbiju:

Alžir, Azerbejdžan, Ekvador, Egipat (samo diplomatski), Gruzija, Gvineja, Indija, Iran (30 dana), Jermenija, Laos (30 dana), Liban, Maroko, Pakistan (30 dana), Rusija, Severna Koreja, Venecuela, Vijetnam

 

Stranim državljanima kojima je potrebna viza za ulazak u Srbiju potrebna je sledeća dokumentacija:

 1. važeći pasoš (pacoš mora biti važeći najmanje 90 dana od dana izdavanja vize);
 2. pozivno pismo:
  • za privatnu posetu -pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije;
  • za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji;
  • za turističku posetu – potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati);
 3. popunjen obrazac zahteva za vizu – (PDF);
 4. fotografija (dimenzija 3.5 h 4.5 cm);
 5. rezervacija povratne karte ili itinirer (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);
 6. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji;
 7. zdravstveno osiguranje;
 8. taksa za izdavanje vize.

Za izdavanje tranzitne vize potrebno je posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju. Ukoliko viza za tu državu nije potrebna, neophodno je pružiti drugi dokaz o svrsi putovanja u datu zemlju.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije zadržavaju pravo da zatraže dodatnu dokumentaciju prilikom podnošenja zahteva za vizu. Nepotpuni zahtevi za vizu neće biti prihvaćeni.

Za više informacija u vezi sa izdavanjem viza potrebno je kontaktirati najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije:

Ministry of Foreign Affairs of Serbia
Kneza Miloša 24-26, 11000 Belgrade, Serbia
+381 11 3615 666, 3615 055, Fax: +381 11 3618 366
E-mail: smipdsik@eunet.yu
www.mfa.gov.rs

FRANCE
Ambassade De La République De Serbie
5, Rue Leonard de Vinci, 75016 PARIS
Phone +331 / 40-72-24-24, 40-72-24-10
E-mail: ambasadapariz@wanadoo.fr
www.amb-serbie.fr

GERMANY
Botschaft Der Republik Serbien
Taubert Strasse 18, D-14193 BERLIN
Phone +4930 / 895-77 -00, 895-77-0222
E-mail: info@botschaft-smg.de
berlin.mfa.gov.rs

UK
Embassy of the Republic of Serbia
28 Belgrave Square, LONDON SW1X 8QB
Phone +44 207 235 9049
E-mail: london@serbianembassy.org.uk
www.serbianembassy.org.uk

USA
Consulate General of the Republic of Serbia
62 West 45th Street, 7 Floor, NEW YORK, NY 10036
Phone: +991212/ 5964 241
E-mail: consulategeneralserbia@verizon.net
www.serbiaconsulatenyc.com

CANADA
Consulate General of the Republic of Serbia
377 Spadina Road, TORONTO Ontario M5P2V7
Phone +416 / 487-5776, 483-10-80
E-mail: gktoronto@rogers.com 
konzulat@gktoronto.com
www.gktoronto.com

AUSTRALIA
Consulate General of the Republic of Serbia
12, Trelawney Street, Woollahra, N.S.W.2025, SYDNEY
Phone +612 / 9362-46-37, 9362-30-03, 9362-46-38
E-mail: gkrssid@froggy.com.au

ITALY
Ambasciata Della Repubblica Di Serbia
Via dei Monti Parioli 20, 00197 ROMA
Phone +3906 / 320-07-96, 320-08-90,
E-mail: amb@ambroma.com

REPUBLIQUE TCEQUE
Ambassade De La République De Serbie
Mostecka 15, 118 00 Praha 1
Phone: +4202 / 57-53-20-75
E-mail: srbambacz@vol.cz 

HUNGARY
Embassy of the Republic of Serbia
Dozsa Gyorgy ut 92/b, H-1068 BUDAPEST VI
Phone +361 / 322-98-38, 342-85-12,
352-88-47, 322-14-36, 322-14-37, 342-0566
E-mail: budapest@amb.srbije.net
www.budapest.mfa.gov.rs

RADNE DOZVOLE

Glumcima i članovima autorskog tima nisu potrebne radne dozvole da bi snimali u Srbiji. Ostalim članovima ekipe radna dozvola je neophodna. Obično je potrebno oko dve nedelje za dobijanje radne dozvole. Nadležna institucija za izdavanje dozvola je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Radna dozvola se može izdati na osnovu: (1) samozapošljavanja; (2) komitmenta; ili (3) zapošljavanja. Zavisno od osnova za izdavanje radne dozvole, potrebno je podneti različitu dokumentaciju Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Međutim, u svakom od ovih slučajeva obavezno je sklapanje ugovora između domaćeg producenta i stranog državljanina.