Film in Serbia
• Saradnja sa policijom

Saradnja sa policijom

Veliki broj procedura i dozvola za snimanje posredno ili neposredno odnosi se na Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Svaki kontakt sa policijom treba obavljati preko Biroa za saradnju sa medijima koji obradi svaki poslati zahtev i prosledi specijalizovanoj službi ministarstva. Potrebno je poslati dopis, scenario i detalje snimanja koji podrazumevaju tačno vreme, lokaciju, broj ljudi, vozila i druge specificnosti. Birou za saradnju sa medijima MUP-a se produkcija/pojedinac obraća kada:   snimanje zahteva fizičko obezbeđenje,   kada se na bilo koji način utiče na saobraćaj tokom snimanja,   kada se upotrebljava pirotehnika na snimanju,   kada se snima na aerodromu u delu unutar carinske kontrole,   kada je potrebno sprovesti VIP goste sa aerodromske piste,   kada je potrebno iznajmiti uniforme, oružje, helikoptere, ljude, dresirane zivotinje, specijalna vozila i drugo,   prilikom iznajmljivanja uniformi policajaca kompletna policijska oprema je na raspolaganju osim značke. Upit za uniformu je dobro poslati 15 do 30 dana ranije jer se stanje na lageru stalno menja i treba rezervisati opremu na vreme,   oružje se iznajmljuje isključivo uz policijsku pratnju Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova postoji precizan cenovnik usluga koji se dobrim delom odnosi i na potrebe filmske industrije. Kontakt: MUP Biro za saradnju sa medijima, Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 2, 11000 Beograd, Telefon: +381 11 3139781, faks: +381 11 3139782, Email: biro@mup.gov.rs Web: http://www.mup.gov.rs