Film in Serbia
• Snimanje u šumama

Snimanje u šumama

Dozvole za snimanje u šumama su pod nadležnošću JP Srbijašume i JP Vojvodinašume. Ova dva javna preduzeća upravljaju šumskim gazdinstvima na najvećem području zemlje uključujući zemljište na teritoriji Beograda i 17 drugih gradova u Srbiji. Shodno tome potrebno je  dopis zahteva za snimanje jednom od ova dva javna preduzeća. Postoji utvrdjeni cenovnik po kojem se dozvole za snimanje na lokacijama u nadležnosti JP Srbijašume i JP Vojvodinašume naplaćuju. Zahtev za dozvolu korišćenja zemljišta u nadležnosti Srbijašuma dostupan je online na ovom linku zajedno sa važećim cenovnikom.

Kompletna lista lokacija šumskih gazdinstava u narednom periodu postaće dostupna u bazi lokacija.

Kontakti za dobijanje dozvola za snimanje u šumama:

JP Srbijašume, odeljenje marketinga
Kontakt osobe: Danijela Kulier i Aleksandra Stojkovic
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 113, Beograd,
Telefon: +381 11 711 5034, +381 11 711 5062
Email: marketing@srijasume.rs; W: www.srbijasume.rs

JP Vojvodinašume
Kontakt osoba: Ivana Vasić
Adresa: Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin, Novi Sad
Tel:+381 21 431 144; Fax: +381 21 64 33 139, E-mail: ivana.vasic@vojvodinasume.rs;   W: www.vojvodinasume.rs