Film in Serbia
• Snimanje u vojnim objektima

Snimanje u vojnim objektima

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije poseduju veliki broj lokacija i objekata koji su dostupni za snimanja filmskim produkcijama, kao što su Domovi Vojske, sportske sale, kasarne, bolnice, bazeni, stadioni, sportski tereni, svečane sale i drugo.
Sve zahteve za filmska snimanja u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije potrebno je blagovremeno dostaviti Upravi za odnose sa javnošću na e-mail: info@mod.gov.rs sa sledećim podacima:

  1. Kratak prikaz filma ili serije koja se snima sa podacima o produkcijskoj kući
  2. Svrha korišćenja objekta i prostora (fizičko zauzeće objekta i prostora)
  3. Vremenski period korišćenja
  4. Spisak svih lica za ulazak u objekte sa podacima: ime i prezime, matični broj, broj lične karte ili pasoša za strane državljane
  5. Spisak tehničkih sredstava koji se koriste za snimanje (motorna vozila sa registarskim oznakama, agregati, prikolice i dr)
  6. Predlog načina obezbeđenja tehničkih stvari ukoliko se radi o višednevnom angažovanju
  7. Spisak angažovanih fizičkih i pravnih lica koja su prisutna za potrebe snimanja (ketering, obezbeđenje tehničkih sredstava i slično)
  8. Podatke o vojnoj opremi koja bi se koristila za vreme snimanja (u slučaju potrebe)
  9. Podatke o naoružanju, vatrenim i ekplozivnim napravama koje bi se koristile za vreme snimanja (u slučaju potrebe)
  10. Sve ostale informacije koje mogu upotpuniti zahtev produkcijske kuće, odnosno zahtev za snimanje na traženim lokacijama.

Napominjemo da se zahtev za snimanje nakon prijema procesuira i da procedura za dobijanje odobrenja za snimanje na traženoj lokaciji zahteva vremenski period između 14 i 21 dan, kao i da je po dobijanju odobrenja snimanje moguće realizovati prema važećem Cenovniku pružanja usluga i u skladu sa Pravilnikom o materijalnom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Kontakt:

Uprava za odnose sa javnošću

Adresa: Birčaninova 5/11, 11000 Beograd

Kontakt osobe: 

mj Bojan Milivojević, telefon: +381 69 1105 364

vs Jelena Lukjančenko, telefon: +381 64 8874 202

E-mail: info@mod.gov.rs